ARP podpisała porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego z Odessy

Wbrew wojnie, Polska i Ukraina myślą o pokojowej przyszłości i korzystnych dla obu stron relacjach. Zawarta 16 stycznia 2023, umowa o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza a Agencja Rozwoju Regionalnego Obwodu Odeskiego jest dobrym tego przykładem. Celem podjętego partnerstwa jest realizacja projektów o charakterze gospodarczym.

Przedmiotem zawartego  porozumienia pomiędzy agencjami z Gdańska i Odessy  jest szeroko zakreślona współpraca gospodarcza – od przemysłu, rolnictwa, nauki po turystykę, sport czy ochronę środowiska – służąca rozwojowi obu regionów, w tym odbudowy obwodu odeskiego i całej Ukrainy.

partnerstwo > kierunek na zysk


Umowa zakłada zwiększenie skuteczności wymiany handlowej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Uzgodniono podejmowanie działań na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Partnerzy zobowiązali się do ułatwiania zawierania i realizacji bezpośrednich umów pomiędzy firmami i organizacjami. Kontrakty mogą dotyczyć np. dostawy surowców, żywności, środków technicznych i produktów przemysłowych, towarów konsumpcyjnych oraz świadczenia usług. Projekty przewidziane w ramach Porozumienia uwzględniają również szkolenia np. związane z kompetencjami istotnymi dla realizacji projektów europejskich. Wiele korzyści może przynieść organizacja wspólnych wydarzeń gospodarczych – spotkań, targów czy konferencji. To też droga do wypracowania programów ukierunkowanych na poprawę otoczenia biznesowego i możliwości inwestycyjnych w regionie odeskim i pomorskim.

partnerzy > specjaliści od rozwoju


Agencja Rozwoju Regionalnego Obwodu Odeskiego (ARROO) jest pozabudżetową organizacją non-profit, utworzoną w 2020 r. na bazie partnerstwa między sektorem państwowym, prywatnym i publicznym. Jej celem jest  realizacja polityki regionalnej państwa. W ramach prowadzonych działań opracowuje strategie dla rozwoju wspólnot terytorialnych, inicjuje tworzenie perspektywicznych projektów inwestycyjnych zgodnych z potrzebami regionu i interesem potencjalnych inwestorów, przygotowuje analizy niezbędne  do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz poszukuje możliwości pozyskiwania funduszy międzynarodowych zapewniających wsparcie finansowe i techniczne. Wśród zainicjowanych przez ARROO projektów warto wymienić:
> ProUkraine – kompleksowy system informacji o obiektach perspektywicznych dla inwestycji na Ukrainie. Celem projektu jest zjednoczenie rządu i biznesu w konstruktywnym dialogu oraz stworzenie możliwości rozwoju i wdrażania nowych technologii, rozbudowy infrastruktury i poprawy klimatu inwestycyjnego w całym kraju. (www.proukraine.com.ua)

> EXPO-2030 – ARROO, wspólnie z zespołem  Odessa EXPO-2030, zgłosiła do Międzynarodowego Biura w Paryżu, kandydaturę Ukrainy jako organizatora Światowej Wystawy Expo 2030 w Odessie.
To jeden z największych projektów tego typu w historii kraju. Zaproponowano temat “Renesans. Technologia.  Przyszłość.” Projekt został przedstawiony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wygłosił przemówienie wideo do Zgromadzenia Ogólnego Wystawy, wskazując, że Odessa, “miasto różnorodności”, będzie idealnym gospodarzem pierwszej Światowej Wystawy w Europie Wschodniej. Wybór organizatora, spośród 4 kandydatów: Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, Korei, Włoch, zapadnie w listopadzie 2023 r.

Rejon Odessy i województwo pomorskie mają wiele podobieństw wynikających z położenia geograficznego. Z tego względu, wymiana doświadczeń i realizacja wspólnych projektów mogą stać się kluczem do aktywnego rozwoju naszych regionów. Poza tym przyjęliśmy kurs na integrację europejską zwłaszcza w kontekście planowania programów powojennej odbudowy – mówi Tatiana Berlym (Тетяна Берлим) – Zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego Obwodu Odeskiego.Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego Agencja Rozwoju Pomorza jest doskonale znana w regionie nie tylko z dystrybucji funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucja już od 30 lat realizuje działania na rzecz rozwoju Pomorza wspierając lokalną przedsiębiorczość i samorządy. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym. Obsługa inwestorów,  wsparcie działań eksportowych lokalnych firm, inwestycje w innowacyjne pomysły biznesowe, doradztwo, promocja gospodarcza województwa to tylko niektóre z jej wielu aktywności. Agencja konsekwentnie realizuje założenia Strategii Rozwoju Pomorza określone przez Samorząd  Województwa. Aby osiągać swoje cele nawiązuje relacje z wieloma instytucjami w kraju i na świecie.


Relacje z Ukrainą w ostatnim czasie kojarzą się głównie z udzielanym przez nas wsparciem w ich trudnej sytuacji. Nie zapominamy jednak, że jest to od lat także nasz partner gospodarczy. Już dziś chcemy tworzyć coraz lepsze warunki dla wymiany gospodarczej, szczególnie, że dla naszego sąsiada przyjdzie czas odbudowy. Temu służy podpisane porozumienie. – mówi Łukasz Żelewski  – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza .

stały kurs > współpraca


24 sierpnia 1991 r. Ukraina ogłosiła deklarację niepodległości. Polska jako pierwsze państwo uznała niepodległość swojego sąsiada. Już w październiku 1991 roku zawarto porozumienie o handlu i współpracy gospodarczej a w maju 1992 roku podpisano „Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy”.  Województwo pomorskie od lat realizuje projekty we współpracy z instytucjami z Ukrainy np.: Tydzień Kultury Ukraińskiej, wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych i wiele innych. Od 2014 roku na Pomorze przyjeżdżają na rehabilitację ukraińscy żołnierze. W 2003 r. zawarto „Porozumienie o Współpracy między Województwem Pomorskim a Administracją Państwową Obwodu Odeskiego”. Na jego podstawie strony zobowiązały się do współpracy gospodarczej i społeczno-kulturalnej, a także inicjowania i wspierania współpracy samorządów lokalnych. Oba regiony mają porównywalną liczbę ludności i położenie nadmorskie a główne branże lokalnych gospodarek związane są z transportem morskim i turystyką. W Odessie znajduje się największy port morski Ukrainy i największy port pasażerski nad Morzem Czarnym. Port morski w Gdańsku  jest największym portem polskim i drugim co do wielkości  portem na  Bałtyku. Podpisane właśnie porozumienie pomiędzy Agencjami Rozwoju Pomorza i Agencją z Odessy to kontynuacja wcześniejszych działań na poziomie krajowym i regionalnym. Szczególnie cenne dla budowania dobrych warunków dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

źródło: ARP

Poprzedni artykuł

Za nami pierwsza edycja Saltic Eco Festiwal! [RELACJA]

Następny artykuł

Danuta Wałęsa wyróżniona przez Miasto Gdańsk. "Takie życie wymagało odwagi"

powiązane artykuły
Total
0
Share