Gdańsk: Kilkanaście milionów złotych na remont najstarszego budynku!

Najstarszy gdański budynek, Zespół Sierocińca, zostanie wkrótce wyremontowany. To pierwszy z etapów zadania jakim jest konserwacja i rekonstrukcja tego zabytku oraz jego adaptacja do nowych funkcji – kultury i turystyki. Koszt realizacji wyniesie około 12 mln zł.

Umowę podpisano na terenie zabytku przy ul. Sierocej, w środę, 6 lipca. Ze strony miejskiej umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Karol Kalinowski, dyrektor DRMG, ze strony wykonawcy – Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko.

Podpisujemy umowę na pierwszy etap rewitalizacji obiektu, który jest jednym z najstarszych ocalałych w Gdańsku po II wojnie światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję sierocińca, szpitala i miejsca opieki – mówiła podczas podpisania umowy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Rewitalizując to miejsce chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych. Chcielibyśmy, żeby było to miejsce kultury, wolności słowa, ale również schronienie dla osób, które w swoim miejscu zamieszkania nie mogą swobodnie tworzyć kultury i literatury. Dzisiaj pierwszy etap, ale przed nami również kolejne, na które już jesteśmy gotowi, a potrwają pewnie przez najbliższe cztery lata. To nie jest zwykły remont, prace przy obiektach historycznych wymagają ogromnej wiedzy.

Pierwsze prace

W pierwszym etapie, który właśnie się rozpoczyna, prace będą polegały na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego oraz bocznego wraz z pracami archeologicznymi, a także wstępnymi pracami konserwatorskimi.

Dzisiaj podpisujemy umowę na pierwszy, jeden z najważniejszych etapów rewitalizacji XVII-wiecznego sierocińca, dotyczący zabezpieczenia i stabilizacji istniejącej materii konserwatorskiej. Do tych prac zaliczamy m.in. roboty palowe, roboty żelbetowe, konstrukcje stalowe, ściany murowe, jak również szereg robót sieciowych – powiedział Stanisław Poniewierka, prezes firmy Poleko.

Od lewej: Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Karol Kalinowski, dyrektor DRMG. /FOT. Grzegorz Mehring – UM Gdańsk

Przeznaczone do konserwacji elementy zabytkowe, których demontaż jest możliwy, zostaną zdemontowane po to, aby  w przyszłości mogły być wyeksponowane w zaadaptowanych budynkach. W zakresie działań wykonawcy będzie również zabezpieczenie zdemontowanych elementów i ich składowanie do czasu prac konserwatorskich zaplanowanych w II etapie inwestycji. Zabezpieczone zostaną też cenne historycznie elementy budynków, których nie sposób zdemontować np. łęk nad wejściem do windy, cennych tynków i belek stropowych, aby nie uległy uszkodzeniu podczas robót budowlanych.

Ponadto w I etapie przewidziano wykonanie dodatkowych ścian usztywniających konstrukcje, a także niezbędnych przyłączy instalacji podziemnych. Roboty mają potrwać 12 miesięcy.

Oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej

Wnętrza historyczne dawnego Zespołu Sierocińca zostaną w przyszłości zaadaptowane na funkcje kultury i turystyki. Znajdzie się tu oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczość wywodzących się z Gdańska artystów. Program nowego oddziału GGM obejmie również działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuk plastycznych i literatury.

Ten budynek ma wspaniałą historię, zainicjowaną w XVII wieku. Ale to, co jest historią tego budynku, to jest też dwudziesty wiek: drukarnia, księgarnia, siedziba czasopisma i ponad dwustuletnia historia społecznego opiekowania się ważnymi dla miasta, dla gdańszczan, osobami i problemami – powiedział Marcin Hamkało, pełnomocnik prezydenta ds. programu „Gdańsk Miasto Literatury”. – W 1906 roku sierociniec został przeniesiony do Wrzeszcza na ulicę Stefana Batorego, później były tu mieszkania komunalne i ważna  dla wolnego miasta instytucja kultury, którą wtedy była drukarnia, księgarnia i czasopismo. To wszystko już w naszych czasach zaowocowało myślą o przeznaczeniu tego miejsca na potrzeby kultury lub na społeczne potrzeby, które z kulturą są związane. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się pokazać związki, i Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa z Gdańskiem, z książką rozumianą jako coś więcej niż tylko przedmiot, ale jako pewną ideę, jako nośnik wartości kulturowych – dodał Marcin Hamkało.

Metamorfoza Zespołu Sierocińca

W przyszłości w budynku głównym znajdą się m.in. sale ekspozycyjne, prezentujące wystawy stałe i czasowe, związane z działalnością literacką i plastyczną sławnych gdańszczan.
W budynku głównym, zgodnie z historyczną funkcją kuchni przy sierocińcu i w tym samym miejscu – wstępnie zaprojektowano kawiarnię wraz z ogródkiem kawiarnianym z widokiem na wewnętrzny dziedziniec i budynek Poczty Polskiej. Zrekonstruowana przestrzeń dawnej kaplicy, oprócz funkcji wystawienniczych będzie mogła działać jako sala wykładowa lub sceniczna.

Dalsze działania zaplanowane na terenie Zespołu Sierocińca

W II etapie prac, dla którego postępowanie przetargowe jest obecnie przygotowywane, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie na wszystkich cennych historycznie elementach budynków oraz wykonana zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Pozostałe niezbędne prace w budynkach przy ul. Sierocej 6 i 8, obejmujące m.in. wzmocnienie stropów i więźby dachowej, ciąg dalszy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji czy zagospodarowanie terenu – realizowane będą w kolejnych etapach inwestycji.

Gdańsk jest miastem posiadającym wiele zabytków. Remonty, renowacje i przebudowy tego typu obiektów są bardzo dużym wyzwaniem. Na realizację projektów zabytkowych negatywnie wpływa pośpiech i chaos. Jeżeli coś przetrwało kilkaset lat, a tu mamy taki przypadek, to na pewno potrzebna jest pokora w realizacji inwestycji. Dlatego też projekt został podzielony na kilka etapów. Rozpoczynamy pierwszy etap związany z typowymi pracami konstrukcyjnymi, pracami archeologicznymi, drobnymi rozbiórkami, zabezpieczeniem elementów zabytkowych i częścią prac konserwatorskich. Następny etap to będą dalsze wzmocnienia i prace konserwatorskie, związane m.in. z konstrukcją powyżej części fundamentowej, ale także ze stolarką zabytkową, która jest w tym obiekcie. Kolejny etap, to już prace architektoniczne związane z wykończeniem obiektu zgodnie z zaplanowaną aranżacją. Liczę, że za parę lat budynek ten będzie perełką w samym centrum Gdańska i będzie nas cieszył jego widok – tak o kolejnych etapach prac mówił Karol Kalinowski, dyrektor DRMG.

źródło: UM Gdańsk

Poprzedni artykuł

Zakończono pierwszy etap poszerzania plaży w Orłowie [FOTORELACJA]

Następny artykuł

Kultowe kosze wiklinowe powróciły na sopocką plażę

powiązane artykuły
Total
0
Share