Gdynia w Sieci Miast Kreatywnych

Miasto Morza stało się częścią prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych #UNESCO jako Miasto Filmu. Wraz z Gdynią do Sieci dołącza 48 miast z całego świata, w tym dwa również jako Miasta Filmu: Cannes (Francja) i Kluż-Napoka (Rumunia). Decyzję ogłosiło biuro UNESCO Creative Cities Network w Paryżu.

Starania Gdyni o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych rozpoczęły się na początku 2021 roku i były popierane przez Polski Komitet do spraw UNESCO, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz sieć Europa Cinemas. Koordynację prac związanych z przygotowaniem zgłoszenia powierzono Gdyńskie Centrum Filmowe i Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Gdynia. 

“Wpis na listę Miast Kreatywnych UNESCO to uznanie dla wszystkiego, co przez lata wydarzyło się w Gdyni. To możliwości współpracy. Będziemy w tej rodzinie miast, które skupiają się na filmie jako tym podstawowym obszarze swej aktywności w kulturze, szukać różnych projektów, które będą sprawiały satysfakcję uczestnikom i przede wszystkim rozwijały obszar filmu w warstwie kultury i biznesu w naszym mieście…” – mówi prezydent Wojciech Szczurek.

Program Sieci Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) został utworzony w 2004 roku, aby wspierać współpracę pomiędzy miastami i regionami, które opierają swój rozwój na różnych dziedzinach gospodarki kreatywnej, rozumianej jako czynnik zrównoważonego rozwoju. Przyłączając się do Sieci, miasta zobowiązują się do budowania międzynarodowego partnerstwa, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. 

UNESCO przyznaje tytuł miasta kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Obecnie Sieć Miast Kreatywnych UNESCO zrzesza 295 miast z 90 krajów.

Poprzedni artykuł

Rekordowy wzrost reinwestycji na Pomorzu

Następny artykuł

Szostakowicz. Pogranicze geniuszu i chaosu

powiązane artykuły
Total
0
Share