Inwestycyjne priorytety Powiatu Lidzbarskiego

Inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim dotyczą wielu obszarów, które nierzadko są od siebie współzależne. Na które przedsięwzięcia warto zwrócić szczególną uwagę? Między innymi na to pytanie odpowiedział nam Starosta Powiatu Lidzbarskiego – Jan Harhaj.

Zacznijmy od kwestii inwestycyjnych. To wątek, który pozostaje ściśle związany z działaniami samorządowymi.

Każdego roku zabezpieczamy w budżecie ogromne środki na ich prowadzenie, jednak nie należy zapominać, że kompetencje samorządu powiatowego są w tej kwestii ograniczone. Duże znaczenie mają szeroko rozumiane partnerstwa z samorządami gminnymi, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami lokalnej społeczności. W kwestii inwestycji ważne jest również wsparcie samorządu województwa.

Które z inwestycji prowadzonych w ostatnim czasie możemy wyróżnić?

Zdecydowanie możemy wyróżnić budowę Term Warmińskich. Przy tej inwestycji mamy do czynienia z nowoczesnym, wielofunkcyjnym kompleksem, który oferuje całoroczne usługi sportowo- -rekreacyjne z wykorzystaniem wód termalnych. Owa inwestycja pozwoliła nam wzbogacić potencjał szeroko rozumianej turystyki rekreacyjnej, konferencyjnej i zdrowotnej. To nasza flagowa inwestycja, która zaspokaja potrzeby szerokiej grupy odbiorców. Ale nie możemy zapominać również o innych przedsięwzięciach. Do takich zaliczam modernizację i termomodernizajcę obiektów oświatowych oraz użyteczności publicznej. W placówkach oświatowych zaaranżowaliśmy energooszczędne oświetlenie, zmodernizowaliśmy i doposażyliśmy w nowoczesny sprzęt Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji związanych z lokalną infrastrukturą – zbudowaliśmy trzy ronda, przeprowadziliśmy gruntowny remont większości dróg powiatowych oraz mostów.

Jan Harhaj – Starosta Powiatu Lidzbarskiego

Zdaje się, że te kwestie infrastrukturalne są dla Pana istotnym tematem.

Nie ukrywam, że to mój priorytet. Spójrzmy chociażby na infrastrukturę drogową. Proszę zauważyć, że Powiat Lidzbarski zarządza 343,255 km dróg, które generują ogromne koszty związane z ich remontami i utrzymaniem. Bardzo cieszy fakt, że sieć dróg powiatowych z roku na rok staje się coraz lepsza. Od 2010 roku długość wyremontowanych dróg na terenie powiatu lidzbarskiego wynosi 127 km. Stanowi to bardzo doby wynik w skali regionu. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nasi mieszkańcy oczekują nowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych.

Tego typu przedsięwzięcia przyciągają inwestorów. Dlaczego warto inwestować w Powiecie Lidzbarskim?

Walory zdrowotne przyszłego uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim, czyste naturalne środowisko, urok małych miejscowości będących w sieci miast spokojnego dobrego życia CITTASLOW nabrały w ostatnim czasie większego znaczenia. Obszar powiatu lidzbarskiego jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Sprzyja temu dogodne połączenie komunikacyjne obecność strefy ekonomicznej, dobrze rozwinięta infrastruktura i sąsiedztwo wielu istniejących już dużych przedsiębiorstw działających na skalę światową. W samym Lidzbarku Warmińskim zagospodarowano rozległe tereny pod inwestycje uzdrowiskowe, usługi, handel, przemysł, przemysł OZE i mieszkalnictwo. No i nie zapominajmy, że Lidzbark Warmiński oraz okolice to wciąż ogromny potencjał turystyczny…

Jak zamierzacie wykorzystać potencjał turystyczny Powiatu Lidzbarskiego? I w jaki sposób zamierzacie rozwijać branżę turystyczną w okolicy?

Ważnym krokiem jest przystąpienie Powiatu Lidzbarskiego do Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii. Celem tego projektu jest promocja i eksponowanie walorów turystycznych naszego regionu. Łączy nas idea wykorzystania olbrzymiego potencjału turystycznego. Chcemy, aby nasz związek umożliwił pełną jej realizację poprzez współdziałanie różnych środowisk na rzecz przede wszystkim rozwoju turystyki, a tym samym gospodarki Warmii. Mnogość atrakcji turystycznych – zwłaszcza tych o znaczeniu historycznym to niewątpliwy atut. Które z nich są Pana zdaniem warte zobaczenia? W Powiecie Lidzbarskim jest wiele miejsc, zabytków oraz historii wartych poznania. Perłą powiatu jest Zamek Biskupów Warmińskich pochodzący z XIV wieku. Jednym z cenniejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego jest również Pałacyk Letni – Oranżeria Kultury, położony na terenie ogrodów biskupich, dawne fortyfikacje prowadzące do Wysokiej Bramy czy też liczne kościoły i cerkiew.

Zamek Biskupów Warmińskich/ mat. prasowe Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

W jaki sposób Powiat Lidzbarski dba o architekturę historyczną?

To kolejny ważny temat. W Powiecie Lidzbarskim znajduje się mnóstwo cennych obiektów, które są świadectwem historii Warmii. Warto podkreślić, że obiekty historyczne stanowią tożsamość rozwoju politycznego, społecznego i kulturowego. Kościoły na terenie powiatu lidzbarskiego wpisane do rejestru zabytków, jako nieodłączny element historii wymagają szczególnej uwagi. Przekazujemy na te cele wsparcie finansowe. W latach 2010-2021 łączna kwota dofinansowania wyniosła 770 163,00 zł. Nie zapominamy również o przydrożnych kapliczkach, które są najbardziej rozpoznawalnym elementem małej architektury sakralnej na Warmii. Naszym obowiązkiem jest również dbałość o zachowanie tego dziedzictwa, więc są one odnawiane, gdy tylko pozwalają na to fundusze.

Wasza oferta turystyczna to nie tylko Lidzbark Warmiński, ale także okolice…

Tu też jest kilka miejsc, które warto odwiedzić. Na terenie gmin wchodzących w skład powiatu znajduje się rezerwat przyrody Mokradła Żegockie oraz zabytkowe kościoły w stylu gotyckim i barokowym mające wpływ na rozwój turystyki pielgrzymkowej ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Maryjnego Stoczku Klasztornym oraz Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. Okolice sprzyjają nie tylko turystyce historycznej, ale także wszelkim aktywnościom fizycznym. Powiat Lidzbarski to idealna przestrzeń zarówno dla tych, którzy chcą odpocząć w ciszy i bliskości natury, jak i tych, którzy lubią aktywny wypoczynek.

Jakie atrakcje przewidziano dla osób, które preferują aktywny rodzaj wypoczynku?

Rowerzyści i amatorzy pieszych wędrówek znajdują dla siebie trasy biegnące nieczynnym szlakiem kolejowym z Lidzbarka Warmińskiego do Ornety o długości 28 km. Ponadto Powiat Lidzbarski jest jednym z 12 Królestw Rowerowych szlaku Green Velo, biegnącego przez wschodnie województwo kraju liczącego prawie 2 tys. kilometrów. Wielbiciele sportów wodnych znajdą atrakcje na szlaku kajakowym po rzece Łynie, gdzie powstały stanice kajakowe, pomosty pływające z trapezem, altany drewniane wyposażone w stoły i ławy, stojaki na kajaki, tablice informacyjne i ostrzegawcze, parkingi i utwardzone wjazdy. Musimy pamiętać, że rozbudowana oferta turystyczna wymaga szeregu podejmowanych działań samorządowych.

Termy Warmińskie/ mat. prasowe Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

Jakie plany zamierza zrealizować Powiat Lidzbarski w najbliższym czasie? Które z nich są priorytetowe i dlaczego?

Dla mnie – jako Starosty Lidzbarskiego, najważniejszymi priorytetami są rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, rozwój szpitala oraz oświaty. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w szpital kilka milionów złotych – w bieżącym roku przeznaczymy kolejne środki na rozwój tego obiektu. Wciąż konsekwentnie podnosimy standardy edukacji w naszym powiecie. Powiat Lidzbarski planuje bieżące remonty szkół ponadpodstawowych oraz przygotowanie czerech nowych pracowni tematycznych. W tym roku wybudowany zostanie również nowy kompleks sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto planujemy przystosować nowy budynek dla istniejącego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością rozszerzenia placówki o pobyt całodobowy dla osób z niepełnosprawnościami. Działania samorządu związane z rozwojem lokalnej turystyki wiążą się również z napływem większej liczby odwiedzających. W związku z tym zamierzamy kontynuować przebudowę dróg, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. W planach mamy między innymi rozbudowanie baz Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Ornecie.

Poprzedni artykuł

Światowa marka otworzy swoje biuro w Trójmieście!

Następny artykuł

Pierwsza Brama Mazur, czyli Kętrzyn w jeden dzień!

powiązane artykuły
Total
0
Share