Jolanta Nowak: Zarządzanie w epoce zmian

Współczesne zarządzanie to wyjątkowo kompleksowe zajęcie. Złożone środowisko, starcie pokoleń, zmiany geopolityczne, społeczne… Wszystko to sprawia, że przed nowoczesnym liderem staje szereg wyzwań.

Umiejętności przywódcze są dziś bardziej niż zwykle pożądane na rynku pracy. Budowanie autorytetu w nowoczesnym przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na pozytywnym wpływie na organizację. Jeszcze do niedawna o poziomie autorytetu przywódcy świadczyła pozycja w strukturze organizacyjnej oraz zakres decyzyjności. Im wyższa pozycja oraz im szerszy zakres – tym większy autorytet w zespole. Dziś liczą się relacje, realny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie. W związku z tym wielu przedsiębiorców staje przez dużym wyzwaniem. Mamy bowiem do czynienia ze ścieraniem się dwóch światów. Tym przebrzmiałym – polegającym na wydawaniu poleceń oraz kontroli, a także tym współczesnym…

Ten współczesny wiąże się przede wszystkim z empatycznym przywództwem, elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb pracownika i umiejętnym inspirowaniu zespołu które motywuje do działania Jest to styl czerpiący z trendu „Servant Leadership” – filozofii w której lider skupia się na stworzeniu środowiska pracy, które pozwala zespołowi pracować efektywnie. Często taki lider jest z dala „od blasku kamer”, bo to podopieczni wykonują prace i są „w obiekcie fleszy”. Kluczową cechą tego typu lidera jest przede wszystkim współdziałanie, optymalnym wykorzystaniu technik zwinnych oraz zarządzaniu zespołem w oparciu o aspekty etyczne i moralne.

Równie ważnym aspektem współczesnego zarządzania jest „inclusive leadership”, czyli przywództwo przeciwdziałające wykluczeniem jednostek w organizacji i wspierające różnorodność. Wdrożenie tego rodzaju strategii jest procesem niewątpliwie żmudnym, ale szalenie wartościowym, ponieważ wzmacnia jednostki stanowiące zespół, które często reprezentują różnorodne zaplecza, a których głos w organizacji mógłby być niesłyszalny.

Epoka zmian

Pandemia, sytuacja na scenie geopolitycznej oraz dynamiczne zmiany społeczno–socjalne sprawiły, że nasze wieloletnie przekonania i praktyki w biznesie zostały poddane wielkiej próbie, a w konsekwencji uległy wielu przemianom. Każdy ze wspomnianych przeze mnie czynników skłonił przedsiębiorców i liderów do refleksji o tym, jaką rolę powinien odgrywać biznes w społeczeństwie. Narracja zmieniła się z pytania: „Czy powinniśmy?”- na pytanie – „W jaki sposób możemy pomóc…?”.

Nowoczesne przywództwo jest zatem poszukiwaniem optymalnych rozwiązań zarówno dla danej organizacji, jak i dla społeczeństwa. Epidemia i wojna to jeden z niewielu przykładów, który ukazał szeroki przekrój społecznej odpowiedzialności biznesu, a zmiany społeczne i gospodarcze przyspieszyły biznesowi zweryfikowanie swojej ważnej roli.

Podkreślenie społecznej roli biznesu to jeden z efektów rewolucji, która dokonała się na przestrzeni ostatnich lat. Inną – ważną konsekwencją przemian, z którymi tak naprawdę wciąż mamy do czynienia, – jest otwarcie się przedsiębiorstw na globalna pule talentów. Owo zjawisko jest przede wszystkim pokłosiem pandemii, która niejako wymusiła na przedsiębiorcach otwarcie się na pracę zdalną. Tego rodzaju praca otworzyła firmy na regiony i miejsca, które dotychczas nie były brane pod uwagę przez przedsiębiorców.

Moim zdaniem przyspieszy to wspomniany proces inkluzyjności i empatii w przywództwie i zarządzaniu. Gdy stawiałam swoje pierwsze kroki na arenie międzynarodowej – aspekt różnorodności i bogactwa kulturalnego były mocno ograniczone zwłaszcza na pozycjach liderskich. 15 lat temu rynek pracy był zdominowany przez dojrzale rynki a często talent i liderzy wywodzili się z tych rynków. Zasiadając w zespołach kadry zarządzającej w międzynarodowych organizacjach w różnych sektorach często byłam jedyna członkiniom która reprezentowała kulturę Europy Środkowowschodniej. Praca zdalna sprawiła, że biznes otworzył się na talenty z całego świata. Globalizacja talentów w organizacjach będzie budować wrażliwość na inne kultury oraz przełamywać dotychczasowe bariery i przekonania. To z kolei będzie wymagać od liderów inteligencji emocjonalnej i empatii, aby dostrzec wszystkie jednostki w zespole i skupić się na ich potrzebach oraz walorach. Taka zmiana sprzyja kształtowaniu nowoczesnego stylu zarządzania.

Współczesne przywództwo z wykorzystaniem narzędzi i technik wywodzących się ze wspomnianych przeze mnie stylów jest dziś jedyną szansą na rozwój przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie talentów dla organizacji.

Jolanta Nowak

Wieloletni praktyk biznesowy specjalizujący się w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, z doświadczenia współpracujący z międzynarodową kadrą zarządzającą w największych korporacjach globalnych w branży technologicznej, przemysłowej i farmaceutycznej. Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Zarządzanie w Biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi zdobyte w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Napier w Edynburgu, Szkocji.

Poprzedni artykuł

Port Gdańsk na największych wycieczkowych targach świata!

Następny artykuł

BMW przeprowadzi rewolucję

powiązane artykuły
Total
0
Share