Konkurs grantowy dla pomorskich przedsiębiorstw! Firma może otrzymać nawet 90.000zł!

Rusza IV konkurs grantowy w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Firmy z województwa pomorskiego będą mogły otrzymać dofinansowanie nawet do 90 tys. zł. na zakup specjalistycznych usług doradczych. Do przedsiębiorców ma trafić łącznie 5 mln zł. Wnioski można składać do Agencji Rozwoju Pomorza już od 13 marca.

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym Agencja Rozwoju Pomorza stworzyła kompleksowy system świadczenia specjalistycznych usług doradczych (SUD) w regionie. Celem projektu SPEKTRUM jest wzmocnienie pozycji rynkowej pomorskich firm poprzez ułatwienie im zakupu niezbędnych usług rozwojowych. Od 2020 roku granty na usługi doradcze uzyskały 433 firmy na łączną kwotę ponad 16 mln zł.

Kto i z czego może skorzystać?

Z oferty projektu SPEKTRUM mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z główną siedzibą w województwie pomorskim. Większe szanse mają m.in. firmy zlokalizowane na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej województwa pomorskiego, wpisujące się w branże Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, podmioty działające na rynku co najmniej 3 lata albo zatrudniające minimum 5 pracowników na umowę o pracę.

Grant można uzyskać wyłącznie na usługi doradcze świadczone przez  Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane przez  ARP.  Aktualnie akredytację posiada 370 podmiotów  oferujących  doradztwo  w obszarach: zarządzanie i organizacja, ICT, finanse, marketing, eksport, prawo-podatki, doradztwo sanitarne, techniczno-środowiskowe – pełna lista znajduje się na stronie www.spektrum.arp.gda.pl.  Wnioski o akredytację cały czas są przyjmowane.

Zakup usługi doradczej musi być uzasadniony z punktu widzenia bieżącej sytuacji firmy, np. mieć związek z planami rozwojowymi i nie mogą mieć charakteru ciągłego, nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego. Szczegółowe warunki udziału opisane są w dokumentacji konkursowej na stronie www.arp.gda.pl.

Ile wart jest grant?

Wnioskodawcy, w zależności od wielkości firmy, mogą ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty:

  • 50 tyś zł – mikroprzedsiębiorstwo
  • 100 tyś zł – małe przedsiębiorstwo
  • 150 tyś zł – średnie przedsiębiorstwo

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% ww. kosztów kwalifikowalnych w przypadku wyboru pomocy publicznej  lub 60% w przypadku wyboru pomocy de minimis. Granty udzielane są w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej przy zachowaniu dostępnych limitów. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na realizację projektów. Wnioski można składać od 13 marca do wyczerpania środków.

Jak to zrobić?

Przedsiębiorca po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej ARP, przechodzi obligatoryjne, bezpłatne badanie wstępne. Ma ono formę wywiadu prowadzonego przez konsultanta ARP osobiście, telefonicznie lub online. W jego efekcie przedsiębiorcy uzyskują informację czy kwalifikują czy do udziału w konkursie. Na tym etapie zbadane zostaną także ich podstawowe potrzeby i problemy. W celu lepszego dopasowania usługi doradczej do potrzeb firmy możliwe jest także skorzystanie z nieodpłatnego dodatkowego badania potrzeb rozwojowych tzw. preaudytu. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o udzielenie grantu wraz z właściwymi załącznikami. Już na etapie wnioskowania o udzielenie grantu należy wskazać akredytowaną firmę doradczą, która ma wykonać planowane usługi.

Co z realizacją projektu?

Doradztwo powinno być zrealizowane zgodnie z umową firmy o powierzenie jej grantu. Po wykonaniu i prawidłowym rozliczeniu usługi  środki finansowe przekazywane są przez ARP na konto przedsiębiorcy. Usługi doradcze w IV konkursie SPEKTRUM muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Gdzie po informacje?

Szczegóły projektu oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie www.arp.gda.pl. Informacji udziela Dział Projektów Grantowych: tel. (58) 32 33 219, e-mail: spektrum-granty@arp.gda.pl. Możliwe są też konsultacje w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w siedzibie ARP.

źródło: Agencja Rozwoju Pomorza

Poprzedni artykuł

Walentynki czy Noc Kupały?

Następny artykuł

Nowa apka w Trójmieście! Czy to oznacza rewolucję...?

powiązane artykuły
Total
0
Share