Partner Konferencji: MEDIGUARD

MEDIGUARD partnerem konferencji “Perspektywy Rozwoju Turystyki Zdrowotnej na Warmii, Mazurach i Śląsku”.

Platforma Telemedyczna Mediguard jest przeznaczona do teleopieki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów w domu, placówkach opiekuńczych, podmiotach służby zdrowia. System został wyposażony w funkcje powiadomień i przypomnień dla Pacjenta, Lekarza, Pielęgniarki oraz Osoby Bliskiej dla Pacjenta.

Podstawowe funkcje obsługiwane przez Platformę to zbieranie wyników badań samodzielnie wykonanych przez Pacjentów, bezpieczne przesyłanie tych wyników przez sieci operatorskie GSM do centralnego repozytorium, gromadzenie wyników na indywidualnych kontach Pacjentów oraz prezentacja wyników dla Pacjenta i Lekarza lub Pielęgniarki.

Dostęp do kont w systemie możliwy jest z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. System składa się z części centralnej, odpowiadającej za gromadzenie, przechowywanie i prezentację wyników oraz aplikacji mobilnej, instalowanej na urządzeniu typu tablet lub smartfon. Aplikacja mobilna współpracuje z aparatami pomiarowymi, będącymi urządzeniami medycznymi, pobiera wyniki badań i przesyła je do systemu centralnego. Dodatkowo możliwe jest przesyłanie do systemu centralnego wyników ankiet o stanie zdrowia Pacjenta oraz odebranie przez Pacjenta komunikatów przesyłanych z systemu centralnego.

Celem bezpiecznego przesłania i przechowywania wyników badań aplikacja mobilna wykorzystuje zaawansowane mechanizmy autentykacji i kontroli integralności danych, a transfer jest realizowany przez szyfrowany kanał komunikacji do systemu centralnego. Bezpieczeństwo i poufność składowania i prezentacji wyników badań jest zapewniona przez implementację dla wszystkich użytkowników systemu hierarchicznej struktury uprawnień dostępu do zasobów i notowanie w podsystemie logowania zdarzeń każdorazowego dostępu, zmiany czy wprowadzenia danych do repozytorium.

System został wdrożony w kilkudziesięciu placówkach w Polsce, w systemie jest obecnie obsługiwanych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń. Architektura systemu pozwala na dowolną skalowalność. Oprogramowanie systemowe może być zainstalowane w chmurze na serwerach Azure lub innych infrastrukturze chmurowej.

Platforma Mediguard jest systemem otwartym na integracje z wieloma urządzeniami różnych producentów oraz na integrację z systemami zewnętrznymi. Obecnie z systemem Mediguard jest zintegrowanych ponad 30 urządzeń, mamy też integracje do systemów szpitalnych (HIS/HL7), do systemów badań klinicznych, do zewnętrznych portali zdrowia.

System ma strukturę modułową, pozwalająca w szczególności na opracowanie dedykowanych aplikacji mobilnych i interfejsu użytkownika dostępnego przeglądarce internatowej.

Konferencja “Perspektywy Rozwoju Turystyki Zdrowotnej na Warmii, Mazurach i Śląsku” – informacje.

Poprzedni artykuł

Partner Konferencji: Lidzbark Warmiński

Następny artykuł

Kto nadaje ton gdyńskiej kulturze? Znamy laureatów Galionów!

powiązane artykuły
Total
0
Share