Pomorskie przedsiębiorstwa zyskały IMPULS do rozwoju!

Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza wybrał 72 firmy, które w ramach projektu: „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 9 mln zł. To wynik I naboru w ramach projektu grantowego „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.

O grant mogli ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego, posiadający główną siedzibę w województwie pomorskim, którzy wykazali się co najmniej 25% spadkiem przychodów, liczonym jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.

Zgodnie decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego celem projektów miał być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych oraz zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w działalności pomorskich firm z branży czasu wolnego w regionie pomorskim.

Najmniejsza kwota uzyskanego dofinansowania to 38,6 tyś. zł przy wartości projektu ponad 55 tys. zł. Granty o maksymalnej wartości  160 tys. zł  uzyskało 9 firm na projekty o wartości powyżej 200 tys. zł. 

Zgodnie z założeniami najwięcej projektów, które zostało pozytywnie ocenionych, dotyczyło rozwiązań proekologicznych takich jak: zakup instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Duża część dotyczyła też rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w branży czasu wolnego czy unowocześnieniu wyposażenia.

Niebawem poznamy też wyniki II konkursu, którego nabór trwał od  26 sierpnia do 5 września 2022 roku. Pula środków do rozdysponowania w ramach I i II naboru wynosi 40 mln zł.

Projekt IMPULS

Projekt „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach Poddziałania 13.1.1. Mikro, Małe I Średnie Przedsiębiorstwa – React-Eu – Wsparcie Dotacyjne Dla Osi Priorytetowej 13. Odbudowa I Odporność (React-Eu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie IMPULS przeczytasz TUTAJ.

  • źródło: mat. prasowe
  • fotka: pexels
Poprzedni artykuł

Sopot z prestiżową nagrodą na międzynarodowych targach!

Następny artykuł

Neuromarketing. Czy mamy się bać...?

powiązane artykuły
Total
0
Share