Pomorze: Specjalna platforma internetowa dla młodzieży z problemami psychicznymi

Platforma informacyjno-edukacyjno-koordynująca pomorskiedlaciebie.pl została zaprezentowana podczas konferencji Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Portal ma ułatwić rozpoznanie depresji i innych zaburzeń u ludzi młodych. Zawiera też materiały edukacyjne m.in. dla rodziców i nauczycieli. Podczas konferencji była też mowa o działaniach podejmowanych przez pomorski samorząd w zakresie zdrowia psychicznego.

Wydarzenie odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W konferencji wzięli udział m. in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, przedstawiciele Policji, edukacji, ochrony zdrowia, psychologowie i inni eksperci.

Czym jest Lepsza przyszłość?

To projekt, którego pomysł powstał w urzędzie marszałkowskim, a jego realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Ma przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi w nim o budowanie u dzieci i rodzin mechanizmów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania i wsparcia systemowego ze strony nauczycieli oraz pedagogów. Jak mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski ważne jest niedostawianie kolejnych łóżek i hospitalizacja pacjentów, ale pomoc na przykład w postaci porad psychologicznych, sesji psychoterapii rodzinnej i sesji wsparcia psychospołecznego. Skąd pomysł? To odpowiedź na wzrost liczby młodych pacjentów z obniżonym nastrojem, depresją i zaburzeniami lękowymi, które nasiliły się w związku z pandemią. Projekt jest skierowany do 1831 mieszkańców naszego regionu. W pierwszym roku jego istnienia ze wsparcia skorzystało 750 osób.

Nowa platforma

Jednym z elementów projektu Lepsza przyszłość, którego realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, jest informacyjno-edukacyjno-koordynująca strona internetowa skierowana do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Platforma ma przyczynić się do wzrostu świadomości dotyczącej wczesnego rozpoznawania objawów depresji u nieletnich oraz dzielić się dobrymi praktykami dotyczącymi profilaktyki, wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak zapewnia dr inż. Tomasz Kobus, prezes spółki eHealth Solutions, specjalista ds. analizy oraz informatyzacji procesów biznesowych w zdrowiu i medycynie portal pomorskiedlaciebie.pl jest prosty i intuicyjny w obsłudze, a także nieprzeładowany treścią.

Dla kogo i jak działa portal?

Składa się z trzech kafelków: dla siebie, dla kogoś oraz pilna pomoc. Moduł dla siebie jest skierowany do osób między 12. a 25. r.ż., które poszukują pomocy, z takimi problemami jak m.in.: lęki, depresja, samookaleczenia, myśli/próby samobójcze, stres czy hejt. Jest w nim mapa z wyszukiwarką. Jeśli osoba poszukująca pomocy wyrazi zgodę na lokalizację telefonu czy komputera, wtedy pokaże jej się najbliższa placówka, w której znajdzie pomoc. Ponadto, wypełniając test z pytaniami z różnych dziedzin można uzyskać wstępną diagnozę w postaci karty w PDF, z którą można udać się do specjalisty. W module dla kogoś informacji mogą poszukiwać rodzice lub opiekunowie, a także nauczyciele, jeśli u swoich dzieci czy podopiecznych zauważą np. niepokojące zachowanie czy stan emocjonalny m.in.: depresje, myśli samobójcze czy stan wywołany śmiercią bliskiej osoby. W tym module są również szkolenia on-line dotyczące postępowania w sytuacji kryzysu psychicznego oraz promocji zdrowia psychicznego. Ostatni moduł to pilnie potrzebuję pomocy, w którym podane są numery telefonów. Na przykład nr alarmowy 112, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz telefon zaufania dla dorosłych 116 123. Co ważne, w ramach portalu istnieje możliwość rozmowy z psychologiem w postaci czatu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00, a w weekendy od 8.00 do 16.00.

Warto dodać, że wszystkie rozmowy są w pełni anonimowe – tłumaczy dr Tomasz Kobus.

W każdym z modułów znajdują się także artykuły. Portal ma charakter edukacyjny, a znajdująca się w nim baza będzie rozwijana.

Przyczyny problemów psychicznych

W czasie konferencji głos zabrał marszałek Mieczysław Struk. Mówił, że na zdrowie psychiczne wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, wpłynęły pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie, a także problemy gospodarcze. Winna jest też wieloletnia zapaść z ochronie zdrowia psychicznego, niedofinansowanie świadczeń zdrowotnych i braki kadrowe. Dlatego powinniśmy odpowiednio wcześnie reagować, aby zapobiegać pogłębiającemu się kryzysowi psychicznemu nieletnich.

Jest to tym bardziej pilne, że ze strony władz centralnych działania naprawcze, organizacja nowego modelu wsparcia, są wciąż daleko niewystarczające i spóźnione. Nie uwzględniają złożonych przyczyn obecnego stanu. Skutecznych działań prewencyjnych, skoncentrowanych na budowaniu właściwego i bezpiecznego środowiska dla rozwoju zdrowia psychicznego młodego pokolenia nie ma niestety – podkreślił marszałek województwa.

Fot. Aleksander Olszak

Samorząd wspiera opiekę psychiatryczną

Co zrobił samorząd? Bierze m.in. udział w tworzeniu dokumentów strategicznych, prowadzi pomorski zespół ds. zdrowia psychicznego. Podlegają mu trzy szpitale psychiatryczne, które dysponują 1259 łóżkami.

W Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie działają już centra zdrowa psychicznego dla dorosłych, które zapewniają wizyty terapeutyczne w poradniach oraz na oddziałach dziennych. Wkrótce taka placówka będzie też w Gdańsku. Natomiast dla dzieci i młodzieży utworzono ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – powiedziała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Z budżetu województwa oraz funduszy unijnych dofinansowane są też remonty istniejących obiektów, wyposażenie oddziałów szpitalnych czy poradni. W latach 2018- 2023 to łącznie prawie 66 mln zł.

Chcemy także wykorzystać członkostwo Polski i Pomorza w Unii Europejskiej dla kreowania lepszego środowiska naszego życia, w szkołach, miejscach pracy, większej mobilności czy oferty czasu wolnego. Celem jest nie tylko sam wzrost gospodarczy, w którym Pomorze pozostaje liderem w kraju, ale w coraz większym stopniu jakość naszego życia – jako najlepszy sposób dla zapewnienia dobrostanu Pomorzan w każdym wieku – zaznaczył marszałek Mieczysław Struk.

Zaburzenia psychiczne, zawód miłosny, problemy w szkole

To najczęstsze przyczyny prób samobójczych. W ciągu dwóch ostatnich lat liczba takich prób wśród młodych ludzi wzrosła w naszym województwie o około 80 przypadków.

Łącznie odnotowaliśmy 377 takich przypadków – poinformowała kom. Beta Kurek, zastępczyni naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

W tym samym czasie liczba samobójstw utrzymała się na tym samym poziomie. Zarówno w 2021 r., jak i 2022 r. 14 osób odebrało sobie życie. W styczniu i lutym bieżącego roku Policja odnotowała już 63 próby samobójcze i jedno skuteczne samobójstwo.

Dotyczy to przede młodych osób w wieku od 13 do 18 r ż. Znacznie częściej próby samobójcze podejmują dziewczęta. W tym roku na 63 przypadki targnięć na własne życie, aż 49 dotyczyło właśnie dziewcząt – wyliczała komisarz Beata Kurek.

U większości osób, które próbowały odebrać sobie życie już wcześniej zdiagnozowano zaburzenia psychiczne.

W każdym przypadku bez względu na przyczynę naszym zdaniem jest wsparcie młodego człowieka i pomoc w wyjściu z kryzysu – podkreśla policjantka.

Pomorska policja m.in. uruchomiła specjalny telefon zaufania. Prowadzi spotkania w szkołach z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

  • źródło: pomorskie.eu
  • foto główne: pexels
Poprzedni artykuł

Olivia Centre zbuduje nowe obiekty. Jeden z nich będzie budynkiem mieszkalnym!

Następny artykuł

#marzecKOBIET. Co przygotował Gdański Archipelag Kultury?

powiązane artykuły
Total
0
Share