Purda. Historia i turystyka

To w Gminie Purda swój początek ma Szlak Świętej Warmii. Tutaj przebiega historyczna granica naszej pięknej krainy Od XVI wieku stało się tradycją, że każdy nowy biskup warmiński, zmierzając do swojej ówczesnej siedziby w Lidzbarku Warmińskim, uroczyście przekraczał tę granicę w okolicy wsi Bałdy.

Ceremoniał zapoczątkowany przez biskupa Stanisława Hozjusza, był kontynuowany przez ponad dwieście lat, a ostatnim hierarchą wjeżdżającym tędy na teren biskupstwa był Ignacy Krasicki. Na pamiątkę tych uroczystości, od 2006 roku w Bałdach organizowana jest impreza plenerowa łącząca kultywowanie historycznej tradycji z ludowym jarmarkiem i zabawą. W nawiązaniu do warmińskich ceremonii odpustowych nazwano ją kiermasem. Cykliczne uroczystości mają już swoją nazwę: Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach.

Na zrekonstruowanym, liczącym około 1200 m fragmencie dawnego Traktu Biskupiego corocznie w pierwszą sobotę lipca odbywa się inscenizacja wjazdu biskupa i przywitania go przez mieszkańców Warmii. Towarzyszy jej biesiada nawiązująca do regionalnych obyczajów, występy zespołów muzycznych, prezentacje tradycyjnego rzemiosła oraz lokalnych potraw. Wzdłuż traktu, który otwierają symboliczne „Wrota Warmii”, stanęło ponad 50 tablic poświęconych biskupom warmińskim. Co roku odsłaniane są przy nich kolejne głazy pamiątkowe.

Trakt biskupi to jedna z wielu atrakcji gminy Purda, która jest jednym z najpiękniejszych krajobrazowo fragmentów Warmii. Ponad połowę (53%) obszaru gminy zajmują lasy. Jest tutaj około trzydziestu mniejszych i większych jezior. Najbardziej atrakcyjne to Gim, Kośno, Serwent, Łajs i Purdy. Znaczącym atutem jest także rzeka Kośna, która jest częścią szlaku kajakowego „Granica – Sanktuarium” (Łajs, jezioro Kośno – rzeka Kośna – Pajtuński Młyn – Patrycki Młyn – Klebark Wielki).

Warunki przyrodnicze gminy Purda sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi, spływom kajakowym, wycieczkom rowerowym i pieszym, uprawianiu żeglarstwa, hippiki, wędkarstwa, myślistwa. Trasy rowerowe i piesze na terenie gminy są częścią większych szlaków. Są to szlaki o różnym stopniu trudności, wyznaczone na lokalnych ścieżkach i drogach gminnych o małym natężeniu ruchu. Większość z nich biegnie po terenach leśnych, głównie wokół jezior. W większych wsiach są zabytkowe kościoły z czerwonej cegły, a w każdej miejscowości można spotkać przydrożne kapliczki. Każda z nich ma swoją historię.

Gminę Purda warto odwiedzić o każdej porze roku!

Poprzedni artykuł

Zapraszamy do Gminy Kętrzyn!

Następny artykuł

Lidzbark Warmiński. Tu bije serce Warmii

powiązane artykuły
Total
0
Share