Wiatr w żaglach. Czy “Strategia 2020” odniosła sukces?

41. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego była w dużej mierze podsumowaniem oraz oceną ostatniej dekady i związanej z nią „Strategią 2020”. Czy jej realizacja okazała się sukcesem? Na to pytanie odpowiedział marszałek Mieczysław Struk.

Wspomniana strategia została przyjęta we wrześniu 2012 roku. Największy wpływ na przebieg jej realizacji miały jednak wydarzenia z końcowego etapu. Epidemia i wywołany z jej powodu kryzys gospodarczy, a także nasilające się zmiany klimatyczne. Czy w kontekście tych trudności możemy mówić o sukcesie?

Rozwój społeczno-gospodarczy pokazuje, że owszem. Pomorska gospodarka osiągnęła drugi najbardziej dynamiczny wynik wzrostu PKB w kraju, a pomorskie firmy coraz chętniej inwestują. Warto też wspomnieć o wysokiej w skali kraju przedsiębiorczości mieszkańców województwa. Ponadto, w latach 2013-2020 przybyło ponad 130 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła z 13,2 do 5,9 proc., co uplasowało Pomorze na 6. miejscu w kraju i 25. w rankingu regionów UE.

Nasilającym się problemem pozostaje jednak problem demograficzny i podążające za nim skutki. Dynamiczne zmiany doprowadziły do wyczerpania zasobów pracy, co stanowi bardzo istotną barierę rozwojową. A prognozy demograficzne są nieubłagane i czeka nas spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Aby skutecznie przeciwdziałać tym negatywnym trendom, potrzebujemy regionalnej polityki migracyjnej, która poprawi naszą atrakcyjność osiedleńczą, zarówno w oczach Polaków, jak i obcokrajowców. Musimy zachęcić najbardziej przedsiębiorczych, wykształconych, pracowitych i ambitnych ludzi do zamieszkania na Pomorzu i włączyć ich w gospodarczy krwioobieg regionu – wyjaśnia marszałek Struk. – Dziś problem ten stał się jeszcze bardziej pilny ze względu na ogromną falę uchodźców z Ukrainy. Wielkim wyzwaniem stała się konieczność zapewnienia im pomocy.

Cztery scenariusze

Strategia 2020 formułowała cztery scenariusze rozwoju województwa. Dziś możemy ocenić, że Pomorskie rozwija się w sposób najbliższy realizacji scenariusza Wiatr w żagle. Jesteśmy regionem prężnym gospodarczo, w którym stale podnosi się jakość życia mieszkańców. Wpływ na to miało m.in. przeznaczenie na rozwój znacznych środków finansowych w wysokości ponad 62,5 mld zł, z czego 45 proc. tej kwoty to środki unijne. – Urzeczywistniła się wizja województwa jako znaczącego w skali Polski i Południowego Bałtyku, stabilnie rozwijającego się gospodarczo regionu, w którym rosnącą rolę odgrywa kapitał ludzki i społeczny, a zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego i kulturowego odbywa się w sposób racjonalny i z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Struk.

Trzeba zaznaczyć, że pozytywne zmiany gospodarcze nie byłyby możliwe bez inwestycji w infrastrukturę transportową. Wzrosły możliwości przepływu towarów przez porty w Gdańsku i Gdyni. Łączny ich obrót ładunkowy to prawie 62 mln ton. Ponadto, DCT Gdańsk należy do setki największych portów kontenerowych świata. Bardzo dobre są również efekty działalności gdańskiego lotniska, które w rekordowym 2019 r. obsłużyło prawie 5,4 mln pasażerów. – Liczne przedsięwzięcia drogowe i kolejowe, w tym jedna z naszych najważniejszych inwestycji, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna, zwiększyły wewnętrzną spójność i dostępność transportową naszego regionu. Ma to m.in. przełożenie na wyższą atrakcyjność turystyczną. Tu również padł rekord! W 2019 r. odwiedziło nas prawie 9 mln turystów krajowych i zagranicznych, a w 2020 r. było to 6,5 mln i pod tym względem wyprzedziła nas tylko Małopolska – przypomina marszałek Struk.

Realizacja Strategii 2020 napotkała także pewne przeszkody. Najsłabiej realizowane były te cele, co do których samorząd województwa nie dysponował formalnymi kompetencjami do działania lub miał utrudniony dostęp do źródeł finansowania. Chodzi tu m.in. o kwestię utworzenia regionalnego zarządu publicznego transportu zbiorowego czy też zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii na sieci PKM. Istotnym problemem były również opóźnienia oraz wzrost kosztów realizacji inwestycji wynikających ze skutków pandemii COVID-19.

Jednak na pytanie: „czy Strategia osiągnęła sukces?”, marszałek Mieczysław Struk odpowiada: „Zdecydowanie tak! Myślę, że przytoczone dziś fakty są tego wyraźnym potwierdzeniem”.

Poprzedni artykuł

Międzynarodowy Dzień Teatru w Gdyni

Następny artykuł

Totalna dominacja Teatru Wybrzeże

powiązane artykuły
Total
0
Share