Nowy woonerf w Sopocie. Kolejowa w odmienionej odsłonie

Dobiegła końca budowa drugiego woonerfu w Sopocie. Kompleksowa przebudowa objęła przede wszystkim ulicę Kolejową, ale również ulice Marynarzy, Podjazd oraz skrzyżowania ulic Podjazd i Sikorskiego z aleją Niepodległości. Po remoncie Kolejowa jest przyjazną, zieloną przestrzenią z ciekawą małą architekturą, bez wyraźnego podziału na jezdnię i chodnik, z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów.

Co się zmieniło?

Rewitalizacja ul. Kolejowej to wielobranżowa inwestycja, która objęła przebudowę układu dróg wokół sopockiego dworca kolejowego. W ramach inwestycji powstała tzw. strefa woonerf. Przebudowa ulic: Kolejowej i Marynarzy oraz ciągów pieszo-jezdnych pomiędzy aleją Niepodległości i ul. Kolejową, umożliwiła stworzenie współdzielonej przestrzeni dla ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów. Projekt objął także przebudowę układu drogowego ul. Podjazd, skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Podjazd/ul. Sikorskiego, wraz z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej, przebudowy zamkniętych koryt dwóch sopockich potoków, sieci wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej. Zmodernizowane zostały ciągi pieszo – jezdne, powstał zdrój uliczny oraz ekrany i gabionowe elementy dekoracji, zakrywające mury oporowe od strony torów kolejowych. Zamontowano pierwszy w Sopocie dwupoziomowy parking rowerowy. Teren wzbogacił się o elementy małej architektury takie jak stylowe i energooszczędne lampy miejskie, wygodne ławki i kosze na śmieci. 

Zielony i bezpieczny Sopot

Zmodernizowana ulica Kolejowa to kolejne przyjazne miejsce w Sopocie po oddanej w ubiegłym roku ul. Parkowej. Dużo zieleni, kwiaty, nowoczesna mała architektura, a przede wszystkim uspokojenie ruchu i pierwszeństwo dla pieszych i rowerzystów. Woonerf to taki sposób na organizowanie przestrzeni, który bardzo polubiliśmy w naszym mieście. Co więcej, idealnie pasuje do kurortowego charakteru Sopotu, dlatego już planujemy kolejne – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Warto również podkreślić praktyczne znaczenie tej przebudowy, bo jednocześnie zmodernizowaliśmy infrastrukturę i sieci podziemne, a zwłaszcza kanalizację deszczową, co znacznie poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwłaszcza dolnych obszarów miasta. Takie prace zostały również przeprowadzone na ul. Kolejowej – dodaje wiceprezydent Sopotu. 

Rezygnacja z tradycyjnego układu chodnik – jezdnia – chodnik pozwoliła optymalnie gospodarować przestrzenią, której ważnym elementem stała się zieleń. Ponad 5,5 tys. nowych roślin: drzew, krzewów, traw i kwiatów sprawiło, że będąc w centrum nie odczuwamy przytłaczającego ciężaru miasta tętniącego życiem.  

Dlaczego woonerf?

Istotna była rezygnacja z tradycyjnego układu, czyli jezdni i dwóch chodników – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Stworzyliśmy w centrum miasta przestrzeń idealnie „skrojoną” pod przechodnia. Przestrzeń ta daje pierwszeństwo pieszym i rowerzystom, co wymusza spowolniony ruch samochodowy. To kierowcy muszą na bieżąco dostosowywać się do warunków, w który się znajdują. Dzięki tym ograniczeniom ruch pojazdów na woonerfach to niezbędne minimum – dodaje Wojciech Ogint. 

Podczas remontu ulic Kolejowej i Podjazd przebudowane zostały także zamknięte koryta dwóch potoków: potoku Bohaterów Monte Cassino oraz potoku Haffnera. Oba potoki na całym swym przebiegu, od źródeł do ujść, przebiegają przez tereny zabudowane. Potok BMC jest potokiem w pełni skanalizowanym, Potok Haffnera w znacznej swojej części jest zakryty, a najbardziej znanym jego odcinkiem odkrytym jest tzw. Potok Elizy. W Sopocie  potoki są naturalną zlewnią wód opadowych. Zasilane są zarówno poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych, jak również przez odpływ wód opadowych kanalizacją deszczową, po wcześniejszym ich podczyszczeniu z substancji ropopochodnych i zawiesin.

Woonerf w liczbach:

 • prace trwały 255 dni;
 • przebudowano 890 metrów kanalizacji deszczowej;
 • ułożono 1856 metrów linii kablowych oświetlenia ulicznego;
 • ułożono 447 metrów linii kablowych niskiego i średniego napięcia;
 • ułożono 517 metrów kanału teletechnicznego;
 • zbudowano 3 zbiorniki retencyjne;
 • ułożono 730 ton nawierzchni bitumicznej;
 • ułożono 4385 m² nawierzchni z kostki;
 • nasadzono w sumie 62 drzewa:
 • lipa drobnolistna 34 szt.             
 • śliwa wiśniowa Pissardii 6 szt.    
 • czeremcha pospolita 5 szt.            
 • kasztanowiec biały 2 szt.            
 • świdośliwa Lamarcka 5 szt.                               
 • sosna czarna 8 szt.                                         
 • jabłoń ozdobna Royality 1 szt.
 • grab kolumnowy 1 szt
 • zasadzono żywopłot grabowy – 1043 szt.;
 • zasadzono 4530 sztuk sadzonek roślin, m.in. róże rabatowe, irga płożąca, kosodrzewina, hosty, bluszcze, barwinki, bodziszki, tawuły, berberysy, hortensje, śnieguliczki, irysy, bzy;
 • na terenie objętym inwestycją wymieniono 23 koszy ulicznych, ustawiono 24 ławki.

źródło: UM Sopot

Poprzedni artykuł

Washington Business Week. Młodzież z Gdyni zbierała doświadczenia w USA!

Następny artykuł

Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom. Jak wypada Gdańsk, Sopot oraz Gdynia?

powiązane artykuły
Total
0
Share