Pilne! Znamy nowego prezesa Portu Gdańsk!

Znamy prezesa Portu Gdańsk! Tytułowe stanowisko obejmie Prof. Dorota Pyć, prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego. Z gdańskim portem jest związana od 2019 roku – jako członkini Rady Nadzorczej ZMPG z ramienia Miasta Gdańska. Poniżej szczegóły!

Poniżej treść komunikatu prasowego:

Uchwały o wyborze członków zarządu ZMPG w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zostały podjęte 26 marca przez Radę Nadzorczą spółki. Nieobsadzone zostało stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Rada Nadzorcza Spółki zakończyła postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.

Dorota Pyć jest prorektorem ds. Nauki i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentką prawa w Uniwersytecie Gdańskim. Stopnie naukowe doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność prawo międzynarodowe publiczne) uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) UG. 

Ze swoją Alma Mater jest związana od 1995 r. – początkowo jako doktorantka w Katedrze Prawa Morskiego, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2013 r. uzyskała stopień profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. kieruje Katedrą Prawa Morskiego, a blisko 4 lata temu została powołana na stanowisko prorektorki ds. Nauki i Umiędzynarodowienia UG. 

Ale nie tylko z uczelnią związała swoją drogę zawodową. Wiedzę z zakresu prawa morskiego miała okazję wykorzystać na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za gospodarkę morską. Urzędowanie zakończyła po zmianie rządu w 2015 r. 

W latach 2008-2019 była członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Od 2018 roku jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od 2022 roku sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz kierownika studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. Działa w Komisji do spraw Realizowania Polityki Społecznej Odpowiedzialności Nauki UG, Klubie Kobiet Uczelni Fahrenheita, którego jest założycielką. 

Dorobek naukowy nowej prezes Portu Gdańsk obejmuje prace naukowe z zakresu prawa morskiego, prawa morza oraz prawa ochrony środowiska morskiego i zrównoważonego rozwoju. Jest autorką lub współautorką ponad 150 oryginalnych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, 2 monografii, komentarzy do ustaw oraz glos, a także redaktorką ponad 20 publikacji. 

Poprzedni artykuł

Sopockie Centrum Kuracyjne. Poznaliśmy szczegóły

Następny artykuł

Pomorskie: Najbardziej zasłużeni przedsiębiorcy 25-lecia

powiązane artykuły
Total
0
Share