Gdańsk: Ponad 3 miliony złotych na działania kulturalne

Działasz w organizacji pozarządowej w obszarze kultury? Masz pomysł na projekt? Ruszyły nabory do 5 konkursów grantowych. Poszukiwane są inicjatywy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa niematerialnego oraz działania w ramach programów Edukacja do Kultury, Gdańsk Miasto Literatury. Wnioski można składać w systemie Witkac do 28 grudnia 2023.

Łączy budżet na wszystkie 5 konkursów to 3,25 mln zł. Oferent może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż 2 oferty.

Duże granty na kulturę dla NGO

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 2 000 000 zł.

Mogą to być festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach dużych grantów to m.in.:

 • Miejski, regionalny i krajowy zasięg zadań. Przedsięwzięcia te mogą zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość poszukując oryginalnych metod ekspresji.
 • Zadania odznaczające się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno projekty kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych będących efektem pobytów rezydencyjnych.
 • Zadania zwiększające dostępność mieszkańcom Gdańska oraz turystom do wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.

Małe granty na kulturę dla NGO

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 700 000 zł.

Mogą być to inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach małych grantów to m.in.:

 • Inicjatywy oddolne, partycypacyjne, wynikające z lokalnych potrzeb uczestnictwa w kulturze, wykorzystujące różne techniki i metody animacji kultury. Projekty podnoszące poziom obecności kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców Gdańska poprzez ich uczestnictwo w różnych formach ekspresji artystycznej i kulturalnej.
 • Przedsięwzięcia nawiązujące zarówno do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak
  i tworzące nowe wartości kulturowe.
 • Zadania zwiększające partycypację mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdańska w wydarzeniach i działaniach artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.
 • Inicjatywy wspierające budowanie lokalnych partnerstw na rzecz animacji kultury w Gdańsku.​

Działania w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury jest realizacja projektów pielęgnujących literackie dziedzictwo Gdańska i wzmacniających jego współczesny potencjał literacki zgodnie z priorytetem zawartym w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.  Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 200 000 zł.

Oczekiwane działania to m.in.:

 • realizacja projektów budujących partnerstwa w obszarze literatury i zwiększających dostępność książki poprzez angażowanie różnych przedstawicieli życia literackiego, w tym np. księgarzy, pisarzy, wydawców i in. oraz mieszkańców Gdańska.
 • realizacja projektów i budowanie środków przekazu uwrażliwiających na język, wzmacniających kulturę słowa, rozwijających umiejętność komunikowania respektującego godność grup i jednostek;
 • realizacja działań wzmacniających wizerunek gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw jako miejsc dostępnych, opiniotwórczych, integrujących mieszkańców i animujących życie kulturalne;
 • realizacja działań kulturalnych (warsztatów, spotkań autorskich, spacerów literackich, podcastów, działań performatywnych w przestrzeni miasta i innych) promujących czytelnictwo. Wzmacnianie postaw proczytelniczych w różnych grupach odbiorców i z ich udziałem, z uwzględnieniem młodzieży i młodych dorosłych;

Działania w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk

Na projekty z zakresu edukacji do kultury w Gdańsku miasto przeznaczy 200 000 zł.

Oczekiwane działania:

 • Działania wpisujące się w cele główne programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK, tj: wzrost wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacnianie świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim, pobudzanie zaangażowania obywatelskiego i kreatywności artystycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w wysokojakościowych wydarzeniach kulturalnych, a tym samym podnoszenie kompetencji mieszkańców.
 • Inicjatywy oparte na procesie, w ramach którego rozwijane będzie świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie rozwoju potencjału, pobudzanie kreatywności i budowanie nowych kompetencji w mieszkańcach, wzmocnienie lokalnej tożsamości w miejscu zamieszkania.
 • Działania pobudzające kreatywność i budujące umiejętności uczestników, które w konsekwencji rozwiną kompetencje kulturowe i kulturalne mogą przybierać różne formy, m.in.: Warsztaty, zajęcia edukacyjne wraz z prezentacją efektów szerokiej publiczności i małe wydarzenia kulturalne

Dziedzictwo Niematerialne Gdańska

Na projekty z zakresu upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gdańska i jego mieszkańców miasto przeznaczy 150 000 zł.

Oczekiwane działania:

 • Identyfikacja, badanie, dokumentacja oraz doświadczanie zjawisk zdefiniowanych w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, określonych jako:
  • tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • sztuki widowiskowe
  • zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne
  • wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
  • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym
 • Oddolne inicjatywy pielęgnujące lokalną tożsamość, różnorodność, tradycje, zachowania i żywe praktyki, dzięki którym mieszkańcy Gdańska czują swoją odrębność i wspólnotę.
 • Działania edukacyjne, popularyzatorskie, akcje społeczne i artystyczne i wszelkie inicjatywy opowiadające o złożonej historii miasta i mieszkańców.

Potwierdzenie złożenia oferty

Wnioski można składać w systemie Witkac do 28 grudnia 2023. Po złożeniu aplikacji, system wygeneruje potwierdzenie, które należy podpisać i złożyć:

 1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję:
 • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, (I piętro, pokój nr 210)
 • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, (pokój nr 40)
 • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, (stanowisko informacji i składania korespondencji)
 1. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
 • źródło: UM Gdańsk
 • foto główne: pexels
Poprzedni artykuł

Event Świąteczny z Licytacją Charytatywną

Następny artykuł

Gdynia: Najstarszy windsurfer świata otrzymał certyfikat Rekordu Guinnessa!

powiązane artykuły
Total
0
Share