Blisko 100 milionów euro dla Portu Gdańsk!

Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pt. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027

Projekt Portu Gdańsk został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2023 roku. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie – 99 586 250 EUR.

Jestem przekonany, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości. Dzięki tym inwestycjom ulegną poprawie: jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy. Przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym w pełni wykorzystując potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym – wyjaśnia Łukasz Malinowski, Prezes Portu Gdańsk.

Projekt Portu Gdańsk został złożony do KE w styczniu 2023 roku. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie – 99 586 250 EUR.

W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz  kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i Węglowe to nabrzeża znajdujące się w Basenie Górniczym. ZMPG ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na Nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 roku – wskazuje Kamil Tarczewski, Wiceprezes Portu Gdańsk.

Projekt przewiduje również zadanie studyjne, dotyczące przygotowania „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS – Onshore Power Supply)”. Opracowanie ma uwzględniać m.in. analizę stanu zastosowania systemów OPS dla zasilania statków w energię elektryczną w czasie ich postoju w portach morskich, ocenę stanu przystosowania statków morskich do zasilania w energię elektryczną z lądu, ocenę zapotrzebowania na zasilanie statków w Porcie Gdańskim, a także plan wdrożenia tej technologii w Porcie Gdańsk. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2027.

źródło: Port Gdańsk

Poprzedni artykuł

Dlaczego sinice są tak groźne? Jaka przyszłość czeka Bałtyk?

Następny artykuł

Jutro startuje 8. edycja OnkoRejsu! Znamy szczegóły trasy!

powiązane artykuły
Total
0
Share