Planujesz założenie firmy? Urząd Pracy dofinansuje Twój pomysł!

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na własny biznes. O dotację w wysokości 30 000 zł można ubiegać się od 19 do 30 września, będzie to już ostatnia w tym roku okazja na otrzymanie tego typu dofinansowania.

O dotacje mogą ubiegać się bezrobotni zarejestrowani w GUP, którzy złożą wniosek i uzyskają pozytywną opinię swojego doradcy klienta. Tym razem nie obowiązują ograniczenia dotyczące wieku, płci ani czasu, przez jaki trzeba pozostawać w ewidencji bezrobotnych.

Jaką działalność można założyć w ramach wsparcia?

Środki z Urzędu Pracy można przeznaczyć na otworzenie dowolnej firmy. Wyjątki od tej zasady dotyczą m.in. działalności: wytwórczej w rolnictwie, sezonowej, akwizycyjnej, taksówkarskiej, ezoterycznej oraz najmu pomieszczeń. Należy pamiętać, że działalność prowadzona z dotacji i siedziba firmy muszą znajdować się terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,

Na co można przeznaczyć otrzymaną dotację?

Osoby, które otrzymają wsparcie, mogą przeznaczyć je na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Z uzyskanej dotacji nie można natomiast opłacać wynagrodzeń, finansować szkoleń a także kupować paliwa, gruntów lub nieruchomości, opłacać czynszu, regulować opłat należnych ZUS i Urzędowi Skarbowemu.

Dotacja z Urzędu Pracy – od czego zacząć?

Osoby bezrobotne, które chciałyby uzyskać dotację, muszą złożyć w Gdańskim Urzędzie Pracy prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i uzyskać pozytywną opinię od doradcy klienta, która jest wydawana podczas indywidualnego spotkania. Z doradcą można umówić się telefonicznie lub mailowo:

  • dla osób, których nazwiska zaczynających się od liter od A do Ł: sylwia.lopacinska@gup.gdansk.pl, tel.: (58) 743-14-40
  • dla osób, których nazwiska zaczynających się od liter od M do Z: beata.markowska@gup.gdansk.pl, tel.: (58) 743-14-50

Ostatnim etapem przyznania dotacji jest ocena wniosku przez specjalną komisję. Analizuje ona złożone dokumenty m.in. pod kątem posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności. Pod uwagę brane są też predyspozycje osobowościowe, zapotrzebowanie rynku na dany rodzaj działalności czy podjęte już działania na rzecz uruchomienia firmy (np. wcześniejsze zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność, zgromadzenie środków własnych itp.). Szczegółowe informacje nt. oceny wniosków, w tym zasad ich punktacji, można znaleźć w regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

źródło: Gdański Urząd Pracy

Poprzedni artykuł

Ruszył proces poszerzania bałtyckich plaż. Refulacje dotyczą nie tylko Orłowa

Następny artykuł

Pruszcz Gdański. Klub Lokalnych Przedsiębiorców w Cukrotece

powiązane artykuły
Total
0
Share