Technologia przyszłości wjeżdża do Gdańska!

Już w przyszłym roku do gdańskiej floty autobusowej dołączy 10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem. Wczoraj odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę oraz pełną obsługę serwisową wyprodukowanego w Polsce zeroemisyjnego taboru.

W uroczystości udział wzięli: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, miejscy radni oraz przedstawiciele zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów i spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Podczas spotkania zaprezentowano autobus, który nie emituje spalin i co ciekawe oczyszcza powietrze. Wodorowy NesoBus był testowany na ulicach Gdańska już w zeszłym roku.

Solidarność z przyszłymi pokoleniami to nie tylko puste hasła o ekologii, ale realne działanie, bo odpowiedzialność za powietrze, którym wszyscy oddychamy, to również dbałość o to, czym jeździmy po mieście. Nasze autobusy przejeżdżają dziennie prawie 49 tys. km, co daje 16 mln km rocznie. Umowa najmu, którą dziś podpisujemy jest nowatorską formą dysponowania autobusem. To oznacza tyle, że my będziemy musieli jedynie posadzić tam kierowcę, który otrzyma wynagrodzenie. Cała reszta obsługi autobusu, łącznie z tankowaniem zielonego wodoru leży po stronie naszego partnera. Koszt dziesięcioletniego najmu 10 autobusów to 171 mln zł brutto. Co ważne, w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy wykonawca ma dostarczyć pojazdy do naszego miasta, ale wiemy już, że pierwsze z nich pojawią się już na przełomie marca i kwietnia. Zielony wodór jest rzeczywiście czystym napędem, dlatego w trosce o przyszłe pokolenia i świat, który nas otacza, wynajmujemy autobusy wodorowe na najbliższe 10 lat.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Zasilany zielonym wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

Fot. Dominik Paszliński

Za każdym razem z dużą satysfakcją słucham tego typu deklaracji, które coraz częściej się pojawiają ze strony władz miejskich w polskich miastach, dlatego, że to jest po prostu racjonalne. Nieodzowność pójścia w stronę zeroemisyjności w komunikacji miejskiej to jest coś, co jest już mocno zakorzenione w świadomości zarówno władz samorządowych, jak i też mieszkańców większych i też tych mniejszych miast. Ten autobus, który dziś widzimy to dzieło w 100 % polskich konstruktorów i inżynierów. Fabryka, która wkrótce zostanie otwarta, będzie w stanie produkować do 100 sztuk autobusów wodorowych rocznie.

Maciej Nietopiel, prezes zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Zeroemisyjność i wysoki zasięg

Wyłonione w przetargu pojazdy zasilane będą wodorem otrzymywanym przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Energia ta pozyskiwana może być z wody, z wiatru, ze słońca, może być to także energia geotermalna, czy pozyskana z biomasy.

Autobusy, na które dziś podpisujemy umowę już w przyszłym roku wyjadą na ulice Gdańska, żeby zwiększyć komfort naszej komunikacji publicznej. I co ważne, w ramach umowy najmu właściwie otrzymamy wszystko, co jest potrzebne do użytkowania. To jest istotne, ponieważ ta technologia jest cały czas nowa. Wodór, zwłaszcza zielony wodór, ma ograniczoną dostępność, a podpisując umowę z tak stabilnym partnerem, który w tej technologii działa od początku, zwiększamy bezpieczeństwo i funkcjonowanie komunikacji publicznej w naszym mieście. Te autobusy będą jeździły około 300/330 km każdego dnia, co oznacza, że pełna flota będzie pokonywać około 700 tys km. Mam nadzieję, że nasi pasażerowie będą zadowoleni, natomiast my będziemy przyglądać się z jednej strony technologii, zarówno wodorowej, jak i technologiom elektrycznym oraz nowym trendom na rynku.

Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

 Atrakcyjny i bezemisyjny transport publiczny to bez wątpienia ważny element wysokiej jakości życia w mieście. Dlatego budujemy gdańską flotę autobusów przyjaznych środowisku i mieszkańcom, redukujemy hałas i emisję Co2. Warto zaznaczyć, że już teraz ponad 50 procent podróży po naszym mieście odbywa pojazdami ekologicznymi, jakimi są tramwaje. Wymagany gwarantowany zasięg autobusu to 330 km na jednym tankowaniu. Taki zasięg pozwala na wykonywanie zdecydowanej większości zadań autobusowych w gdańskiej sieci. Autobusy wodorowe będzie można spotkać na terenie całego miasta.

Fot. Dominik Paszliński

Niewątpliwym plusem pojazdów zasilanych wodorem jest nie tylko wysoki zasięg pozwalający na wykonywanie całodobowych zadań przewozowych, ale również szybki czas ich tankowania, porównywalny do autobusów spalinowych.

Komfortowe i bezpieczne

Myśląc o zdrowiu i jakości życia, my jako samorządowcy musimy myśleć również o efektywności ekonomicznej i stąd formuła najmu, a nie kupna autobusów. I stąd też formuła najmu dziesięcioletniego, a więc długoterminowego, a nie krótkoterminowego. Bo ta opcja jest formułą ekonomicznie najkorzystniejszą dla gminy Miasta Gdańska. O jakości życia mieszkańców myślimy również przyglądając się wyposażeniu autobusów. Mamy na uwadze osoby z niepełnosprawnościami. Autobusy wyposażone są w specjalne miejsca do przewożenia zarówno wózków inwalidzkich, jak i wózków dziecięcych. Wyposażone są również w komunikaty informacyjne napisane alfabetem Braille’a. Specjalnie zaprojektowane zostały same fotele, w sposób ergonomiczny oraz cały system wyświetlania informacji dla pasażerów. Wszystko po to, by gdańszczanom podróżowało się po mieście komfortowo i bezpiecznie. 

Katarzyna Czerniewska, radna klubu Wszystko dla Gdańska w Radzie Miasta Gdańska.

Zgodnie ze standardami obowiązującymi w gdańskiej komunikacji miejskiej, nowe pojazdy, podobnie jak te już posiadane przez GAiT, przystosowane mają być do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób podróżujących z wózkami dziecięcymi. I tak, w autobusach znajdować ma się wydzielona oznaczona strefa do bezpiecznego przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i wózka dziecięcego oraz platforma umożliwiające wjazd wózka. W trosce o potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób niewidomych i niedowidzących – wszystkie kolumny i poręcze wykonane mają być w kolorze żółtym, a przyciski opisane w alfabecie Braille`a. W pojazdach znajdować mają się także pasy do bezpiecznego przewozu rowerów.

Do dyspozycji pasażerów będą wygodne ergonomiczne fotele, wykonane z materiałów o podwyższonej odporności. Pojazdy wyposażone będą w systemy monitoringu i klimatyzacji. Tablice informacyjne dla podróżujących wykonane mają być w wysokiej jakości technologii LED. W technologii LED ma być także oświetlenie pojazdów. W autobusach zamontowane zostaną także gniazda USB oraz zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne AED. Pojazdy wyposażone mają być również w system liczenia pasażerów.

Ostatnie 5 lat przemian w komunikacji miejskiej to bardzo ważny czas. Czas, w którym zdecydowanie radykalnie spadła awaryjność komunikacji miejskiej. Z każdym miesiącem i z każdym rokiem tabor jest modernizowany, jest coraz nowocześniejszy. To, że jest to ewolucja, która graniczy wręcz z rewolucją, najlepiej potwierdza najem autobusów wodorowych. Z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców Gdańska myślę, że to, co jest najważniejsze, to ogromny komfort. Każdy z tych nowych pojazdów, zarówno te autobusy wodorowe, które teraz będą wchodzić do Gdańska, jak i wcześniej kupowany tabor autobusów elektrycznych zeroemisyjnych to nowoczesne pojazdy. Wygodne nie tylko dla osób bez problemów ruchowych, ale też wygodne dla osób z niepełnosprawnościami, osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich, dla rodziców z dziećmi, którzy, i mówię to z własnego doświadczenia, mają bardzo komfortowe warunki w nowych autobusach kupowanych przez Gdańsk. 

Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.

Najem z pełną obsługą serwisową

Postępowanie przetargowe poprzedzone zostało wstępnymi konsultacjami rynkowymi długoterminowego najmu autobusów zasilanych zielonym wodorem. Celem przeprowadzonych konsultacji było skonfrontowanie oczekiwań miasta z możliwościami, jakie oferuje wciąż świeży jeszcze rynek pojazdów wodorowych. Ich efektem jest podpisanie umowy na długoterminowy najem dziesięciu pojazdów. Taki okres najmu, jest zdecydowanie bardziej ekonomiczny, niż najem na krótszy czas.

Jest to umowa o charakterze rewolucyjnym, zgodna z gdańskim motto „Nec temere, nec timide”: bez strachu, ale z rozwagą. Po raz pierwszy, co jest wydarzeniem historycznym, po Gdańsku będą jeździły autobusy absolutnie zeroemisyjne. Wchodzimy odważnie w nową technologię, ale też z rozwagą, bo będzie to 10 autobusów, czyli 5% floty. Dodatkowo, co gwarantuje nam umowa, wszystkie ryzyka (niesprawność, brak odstępu do paliwa czy inne) są po stronie naszego partnera. My mamy tylko obowiązek zapewnić kierowców, którzy te nowoczesne autobusy poprowadzą. Podkreślam więc: 10 autobusów to istotna część naszej floty, ale gdyby cokolwiek się z nimi wydarzyło, możemy dalej wykonywać pracę przewozową dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Jest to więc historyczna umowa w takiej formule, która gwarantuje bezpieczeństwo gdańszczanom i mam nadzieję, że te autobusy spotkają się z dobrym przyjęciem pasażerów. To jest poziom XXI wieku, na jaki Gdańsk zasługuje i jakim chcemy go widzieć.

Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Umowa obejmować będzie także pełną obsługę serwisową pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania technicznego pojazdów przez cały okres najmu. Serwis w ramach umowy dzierżawy obejmować ma m.in: obsługę techniczną (przeglądy codzienne i okresowe), naprawy eksploatacyjne wraz z częściami, naprawy komponentów, które uległy awarii w trakcie eksploatacji autobusów, naprawy powypadkowe, czy będące następstwem wandalizmu, naprawy będące następstwem uszkodzeń wynikających z błędów eksploatacji autobusów oraz czynności związane z aktualizacją bądź zmianą oprogramowania, a także sprzątanie i mycie pojazdów. Gotowe do jazdy, zatankowane zielonym wodorem autobusy mają być podstawiane codziennie na teren zajezdni autobusowej GAiT oraz odbierane przez wykonawcę umowy po zakończeniu pracy.

Najem w kontekście pojazdów wodorowych jest najwłaściwszym rozwiązaniem. Mamy do czynienia z nową i wciąż jeszcze niepowszechną technologią. I co niezwykle istotne, paliwo do tych pojazdów jest jeszcze bardzo trudno dostępne. Kompleksowa organizacja usługi, czyli połączenie w jednym zamówieniu dostawy autobusów razem z paliwem oraz usługami niezbędnymi do ich eksploatacji zapewniającymi sprawność i bezpieczeństwo oraz należyte utrzymanie autobusów, ogranicza ryzyka wpisane w najnowsze technologie. Jest to technologia bardzo przyjazna środowisku i mieszkańcom, z której warto korzystać oraz wprowadzać do komunikacji miejskiej.

Kompleksowa organizacja usługi tj. połączenie dostawy autobusów razem z paliwem oraz usługami niezbędnymi do ich eksploatacji zapewniającymi sprawność i bezpieczeństwo. Należyte utrzymanie autobusów ogranicza ryzyka wpisane w najnowsze technologie.

Formuła najmu to brak konieczności budowy infrastruktury niezbędnej do obsługi i utrzymania autobusów wodorowych, które wymagają specjalnie dedykowanej infrastruktury (stacja ładowania, hala do obsługi, przeglądów, czy myjnia). W przypadku Gdańska nie ma aktualnie możliwości dostosowania obecnej zajezdni autobusowej w zakresie infrastruktury związanej z taborem wodorowym. Z uwagi na plany przeniesienia zajezdni w nowe miejsce, ponoszenie nakładów finansowych na infrastrukturę dedykowaną taborowi wodorowemu byłoby nieekonomiczne.

Formuła najmu daje możliwość wejścia w nową, przyjazną środowisku technologię już teraz, a nie w momencie powstania planowanej zajezdni dostosowanej do taboru zeroemisyjnego. To także możliwość pozyskania doświadczenia, które zostanie wykorzystane przy projektowaniu nowej zajezdni autobusowej, dostosowanej do obsługi różnych pojazdów zeroemisyjnych. Wszystkie autobusy muszą zostać dostarczone w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy pojazdów odbywać się będą w transzach.

źródło: UM Gdańsk

Poprzedni artykuł

Mindfulness, czyli zrozumieć siebie

Następny artykuł

Scenariusz i reżyseria: Karolina Chęcińska

powiązane artykuły
Total
0
Share