Znamy wieloletnią strategię spółki OPEC!

Ciepło oparte na nowoczesnej, zielonej technologii, mniejszy ślad węglowy, efektywność kosztowa – to jedne z priorytetów, które oficjalnie wyznacza sobie na najbliższych kilkanaście lat OPEC Gdynia. Komunalna spółka ciepłownicza głosami nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przyjęła strategię na lata 2023-2040, zobowiązując się do osiągnięcia w tym czasie konkretnych celów. Dobre zarządzanie ma pozwolić na stabilny rozwój w wyjątkowo trudnym okresie dla całej branży.

Łatwiej się rozwijać, gdy wszystko idzie zgodnie z planem – konkretnym planem. Najlepiej spisanym w oficjalnej formie, z precyzyjnym określeniem najważniejszych celów oraz opisem tego, co i do kiedy trzeba wykonać, aby mówić o sukcesie. Strategia to podstawa zarządzania w samorządach i w niemal każdej współczesnej firmie, stąd za ich opracowywanie regularnie zabierają się też komunalne spółki.

Jasne cele do 2040 roku

Od teraz nową, własną strategią będzie kierowało się też Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni. Dostawca sieciowego ciepła dla mieszkańców m.in. Gdyni, gminy Kosakowo, Rumi, Redy i Wejherowa będzie działać w zgodzie z priorytetami, które wyznaczono na najbliższych kilkanaście lat, aż do 2040 roku. Dokument, który zespół złożony z pracowników OPEC opracował wspólne z zewnętrznymi ekspertami został już jednogłośnie przyjęty przez wspólników i radę nadzorczą, co potwierdza podjęcie odpowiedniej uchwały.

Co oznacza przyjęcie „Strategii OPEC 2023-2040”? Przede wszystkim: precyzyjny kierunek rozwoju. Na to, aby lokalne ciepłownictwo zmierzało w dobrą stronę będą miały wpływ technologie, klienci, pracownicy i kwestie ekonomiczne. Dla każdego z tych obszarów wytyczono w opracowaniu odpowiednią drogę, która powinna finalnie prowadzić do dobrych wyników i nowoczesnych usług.

Strategia stanowi zobowiązanie zarządu spółki oraz jej pracowników do podjęcia i realizacji wskazanych tam wyzwań i szeregu rozwojowych inicjatyw. Jednocześnie uzyskujemy jednoznaczne i wartościowe wsparcie ze strony samorządowych właścicieli OPEC dla zapewnienia spółce warunków umożliwiających jej strategiczny rozwój – podsumowuje Wojciech Folejewski, prezes OPEC Gdynia.

materiały prasowe


Spółka stawia na zieloną transformację

Ogrom wyzwań, które musi stawiać przed sobą OPEC na najbliższych kilkanaście lat najlepiej podkreśla zakres codziennych zadań. Przypomnijmy, że spółka jest odpowiedzialna nie tylko za bieżącą obsługę i eksploatację kotłowni i węzłów grzewczych, ale zajmuje się też rozbudową sieci ciepłowniczej w kolejnych regionach trójmiejskiej aglomeracji, doradztwem technicznym, wymianą układów pomiarowych czy chociażby kontaktem z dziesiątkami tysięcy klientów sieciowego ciepła.

Jakie są główne założenia nowej strategii? Zapewniać komfort cieplny w 2040 roku w bezpieczniejszy i bardziej neutralny dla środowiska sposób, z wykorzystaniem technologii zielonej energii. W parze z tym wymogiem idzie kolejny kluczowy cel: efektywny kosztowo bilans energetyczny. Spółka chce też w większym stopniu zapewniać fachową opiekę energetyczną swoim odbiorcom – nie tylko mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy, gminy Kosakowo i Wejherowa, ale też przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na ich terenie.

Wszystko, co związane z energetyką w najbliższych latach będzie też musiało zmierzać w kierunku ekologii. Ten aspekt uwzględniono także w strategii OPEC, który będzie stawiał na odnawialne źródła energii (nowe inwestycje), edukację klimatyczną i redukowanie swojego śladu węglowego. Pomóc mają też zewnętrzne fundusze na te cele – spółka planuje ich regularne pozyskiwanie.

Jednym z najważniejszych elementów każdej strategii jest też sformułowana wizja. W przypadku gdyńskiej ciepłowni skupia się ona przede wszystkim na nowoczesnej energetyce, która podoła zielonej transformacji i będzie pod tym względem wyróżniać się na tle innych podmiotów z regionu. Nadal filarem ma pozostać współpraca z samorządami, która będzie skupiać się nie tylko na dostarczaniu ciepła, ale i wspieraniu lokalnej społeczności oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju.

źródło: UM Gdynia

Poprzedni artykuł

Stoczniowe liderki

Następny artykuł

Port Gdańsk na największych wycieczkowych targach świata!

powiązane artykuły
Total
0
Share