Gdańsk: Poznaliśmy nazwę dla popularnego nabrzeża

Nabrzeże położone na północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów będzie nosiło nazwę nabrzeża Hanzy. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni przedłużyli także Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego na kolejne sześć lat.

Gdańsk dzięki korzystnemu położeniu na przecięciu szlaków handlowych był jednym z większych miast hanzeatyckich. Od 1361 roku przedstawiciele miasta byli obecni na niemal wszystkich Zjazdach Hanzy oraz uczestniczyli w poselstwach wysyłanych przez Hanzę na dwory monarsze w całej Europie. Obecnie Gdańsk jest członkiem powstałej w 1980 roku Nowej Hanzy – związku miast partnerskich Europy Północnej, czerpiącym z tradycji średniowiecznej Hanzy. Celem obecnego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. W dniach 13-16 czerwca 2024 r. odbędą się w Gdańsku 44 Międzynarodowe Dni Hanzy. Nadanie nazwy nabrzeżu w północno – zachodniej części Wyspy Spichrzów, z uwagi na swoją nadwodną lokalizację oraz dużą popularność wśród mieszkańców jak i turystów jest idealną przestrzenią dla uhonorowania Hanzy w Gdańsku.

Program Mieszkalnictwa Społecznego

Dokument kontynuuje realizowane od 2016 r. działanie, wspierające osoby i rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, które nie są w stanie samodzielnie pokonać problemów mieszkaniowych. Program stanowi szansę na uzyskanie wsparcia i własnego dachu nad głową, a jego zakres to m.in. mieszkania wspomagane oraz ze wsparciem, stanowiące innowacyjne rozwiązanie lokalnie funkcjonujące w Gdańsku:

  • mieszkania wspomagane – wynajmują je od miasta organizacje pozarządowe, a następnie użyczają osobom uczestniczącym w programie. Za lokal odpowiada organizacja, na korzystanie z niego mieszkaniec zawiera umowę cywilno-prawną, ponosząc płatności. Osoba mieszkająca w takim miejscu ma asystenta i opiekuna. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych, budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. W mieszkaniach wspomaganych może mieszkać kilka osób, korzystających z części wspólnej i własnego pokoju.
  • mieszkania ze wsparciem – mieszkanie komunalne samodzielne. Mieszkaniec podpisuje umowę najmu i kontrakt na wsparcie, regulując opłaty czynszowe i za media. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

Koszt programu na sześć lat to 80 mln zł, a kwota ta obejmuje m.in. koszty inwestycji związane z budową i remontami lokali czy zapewnieniem wsparcia.

Średnio w ciągu jednego roku w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w latach 2016-2023 funkcjonowało 165 mieszkań wspomaganych lub ze wsparciem, z których korzystało 415 osób. Przegłosowana kontynuacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego została poddana konsultacjom społecznym i uzyskała także pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

źródło: Referat Prasowy UM Gdańsk

Poprzedni artykuł

Pola Nadziei 2024. Wiemy jaką kwotę udało się zebrać!

Następny artykuł

Kokosanka. Królowa pingwinów z gdańskiego ZOO

powiązane artykuły
Total
0
Share