Gdynia opracowała koncepcję przebudowy Placu Konstytucji!

Gdynia opracowała koncepcję przebudowy Placu Konstytucji, która poprawi funkcjonalność i wizerunek węzła transportowego Gdynia Główna oraz stanowi krok milowy w dążeniu do wpisania Śródmieścia na światową listę UNESCO.

Plac Konstytucji to wizytówka miasta – jedno z pierwszych miejsc, jakie widzą przyjezdni. Jest też intensywnie użytkowany przez mieszkańców. Urodę powinien łączyć z doskonałą funkcjonalnością: musi być tak wygodny, by ułatwiał życie w każdych warunkach, także wtedy gdy leje deszcz, a my za późno wstaliśmy i próbujemy zdążyć na pociąg, ale też tak piękny, by warto było się na nim zatrzymać w trakcie niespiesznego spaceru. Opracowana koncepcja daje mi wiarę, że spełni te wysokie oczekiwania. mówi 

Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni.

Koncepcja została wypracowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Ogrodnika Miasta we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Biurem Planowania Przestrzennego oraz Zarządem Komunikacji Miejskiej. Nadszedł czas na zaprojektowanie założeń opracowanej koncepcji. W projekcie ujęta zostanie przebudowa placu Konstytucji wraz z wlotami przyległych ulic: Dworcową, Janka Wiśniewskiego i Jana z Kolna.

Obecnie teren jest mocno zdominowany przez układ drogowy i ruch samochodowy o charakterze tranzytowym. Celem projektu, a następnie przebudowy jest poprawa atrakcyjności przestrzeni, zachęcenie do korzystania z niej przez pieszych i rowerzystów, przybliżenie do dworca i do siebie nawzajem przystanków transportu miejskiego. Główne dążenie to dalsza poprawa integracji transportu zbiorowego oraz ochrona przestrzeni przed nadmiernym ruchem pojazdów poprzez:

  • przywrócenie reprezentacyjnego placu przed Dworcem PKP Gdynia Główna – placu dostępnego dla pieszych jako szeroko rozumianego miejsca wspólnego, przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni publicznej zapewniającej swobodny dostęp do usług, handlu i wypoczynku w najbliższej okolicy, w sąsiedztwie uspokojonego oraz uporządkowanego ruchu samochodowego;
  • utworzenie nowoczesnego węzła komunikacyjnego z nowym rozmieszczeniem przystanków, a także przejrzystymi i  intuicyjnymi funkcjami komunikacyjnymi dla mieszkańców i turystów, w szczególności dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego;
  • zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, rowerowego z jasno określonymi, wygodnymi trasami przemieszczeń;
  • zwiększenie priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego buspasami, uspokajając tym samym ruch samochodowy, w szczególności tranzytowy na obszarze placu Konstytucji;
  • wyeksponowanie modernistycznej tkanki urbanistycznej i historycznych budynków poprzez przemyślaną ingerencję zielenią, w obszarze nowo zdefiniowanego placu i wzdłuż przyległych ulic.

Plac Konstytucji i przestrzeń ma być wizytówką naszego miasta, a jednocześnie być komfortowym węzłem przesiadkowym dla podróżujących. Chcemy stworzyć tu przestrzeń, zachęcającą mieszkańców i podróżnych do odpoczynku, a dodatkowo stanowiącą miejsce spotkań, pierwszych i ostatnich wrażeń z pobytu w Gdyni. Dziś ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zaprojektowanie placu Konstytucji, które finalnie będzie podstawą do przebudowy tej przestrzeni w sercu miasta.

Marek Łucyk – Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
wizualizacja z nową koncepcją Placu Konstytucji w Gdyni // mat.WOM

W ramach dążenia do osiągnięcia głównych celów, przewidywana jest zmiana układu geometrycznego i przekroju dróg zbiegających się na placu Konstytucji, zmniejszenie powierzchni skrzyżowania ulic: plac Konstytucji, Wójta Radtkego, Janka Wiśniewskiego, a także zmiana docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym obszarze, a w szczególności w obrębie placu Konstytucji, tak by ukierunkować główny ruch samochodowy w ulice Jana z Kolna i Wójta Radkego i jednocześnie zapewnić komfortowy dojazd do węzła komunikacją miejską po sieci nowoprojektowanych odcinkach buspasów czy rowerem po nowej drodze rowerowej łączącej już istniejącą infrastrukturę rowerową. Planowany jest również kolejny parking rowerowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca.

Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdyni.

Ważnym aspektem przebudowy jest integracja przystanków transportu zbiorowego, które obecnie są mocno rozproszone. W nowej przestrzeni przewidziana jest reorganizacja przystanków lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego w obrębie placu oraz jego otoczenia, przeniesienie bliżej dworca kolejowego okolicznych przystanków i tras przejazdu pojazdów transportu publicznego oraz reorganizacja przystanków autobusów dalekobieżnych (krajowych, międzynarodowych) poprawiająca ich dostępność do innych środków transportu. Znacząco poprawi się również jakość informacji pasażerskiej. Koncepcja zakłada także przeniesienie stanowisk odstawczych dla autobusów i trolejbusów, oczekujących na rozpoczęcie kursu, z głównej części placu na jego obrzeża (za obecną dyspozytornię w rejon ul. Janka Wiśniewskiego).

Plac Konstytucji w centrum miasta to istotna przestrzeń dla mieszkańców, a także dla odwiedzających Gdynię turystów. Jego modernizacja pozytywnie wpłynie zarówno na wizerunek miasta, jak i logistykę podróży, zapewniając jej komfort oraz stwarzając miejsce do odpoczynku w otulinie zieleni. 

Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Osoby korzystające z taksówek lub samochodów prywatnych nadal będą mogły dojechać do węzła samochodem i zatrzymać się na miejscach postojowych typu Kiss and Ride – w istniejącej już przestrzeni postoju taksówek, od strony ul. Dworcowej oraz nowej przestrzeni parkingowej oraz strefy Kiss and Ride w północno-zachodniej części placu (od strony ul. Janka Wiśniewskiego).

Przy tym wszystkim koncepcja zakłada wprowadzenie dużej ilości zieleni na całym obszarze, szczególnie drzew i powiększenie przestrzeni dla pieszych, stworzenie dla nich nowych bardziej intuicyjnych i przyjaznych korytarzy ruchu oraz duży dostępny zielony plac centralny przed samym dworcem kolejowym.

Tadeusz Schenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.

Wczoraj ogłoszono przetarg na zaprojektowanie placu. Oferty można składać do 7 listopada do godz. 10:00

  • źródło: UM Gdynia
  • foto główne: M. Mielewski
Poprzedni artykuł

Wiatr od morza. Znamy laureatów prestiżowych nagród literackich!

Następny artykuł

Wielka kwesta gdańskiego Hospicjum!

powiązane artykuły
Total
0
Share