Smart City. Jak budować inteligentne miasto?

Jak należy postrzegać ideę smart city? W jaki sposób budować inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych? O tym dyskutowali uczestnicy Konwentu Gospodarczego Uczelni Fahrenheita, który odbył się w piątek, 28 października na Politechnice Gdańskiej. W wydarzeniu wzięła udział wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Konwent miał na celu wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zaangażowania społeczności i lokalnych zasobów. Wydarzenie zgromadziło liczne grono ekspertów – przedstawicieli samorządów oraz środowiska akademickiego, biznesowego i przemysłowego. 

Spotkanie otworzył prof. Marcin Gruchała – przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który mówił o powołaniu konwentu. Tuż po nim głos zabrał prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Omówił on rolę współdziałania środowiska naukowego i gospodarczego na rzecz smart city. Obaj rektorzy podkreślali również, że pokładają duże nadzieje w bliskiej współpracy Związku Uczelni Fahrenheita z samorządem i biznesem. 

Chcemy wyznaczać kierunki i realizować cele służące rozwojowi naszego regionu – przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach licznych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnie Fahrenheita bardzo często czerpiemy korzyści płynące z synergii, którą jako trzy wiodące, pomorskie uczelnie z powodzeniem budujemy i rozwijamy od ponad dwóch lat – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Następnie przemówienia wygłosili lokalni samorządowcy. W imieniu całej metropolii głos zabrała wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. 

Często mówimy, że transport publiczny jest jak krwioobieg metropolii, który łączy jej odległe części. W dużym stopniu to prawda, o czym warto pamiętać – szczególnie dyskutując na temat smart city. Jednak sam transport wiosny nie czyni. Jeśli przyjrzymy się metropoliom na całym świecie, jasne staje się, że silne są te, które mają zaangażowane środowisko akademickie. Sprawne działanie ośrodka akademickiego jest absolutnie niezbędnym warunkiem budowy przewag konkurencyjnych metropolii. Podzielam zatem entuzjazm panów rektorów. Mamy przed sobą perspektywę bardzo bliskiej współpracy na rzecz rozwoju. Dziś będziemy rozmawiać o smart city, a to temat niezwykle ważny dla samorządu. Dużej wiedzy i umiejętności wymaga oddzielanie zbędnych gadżetów technologicznych od rozwiązań, które niosą ze sobą realne podwyższenie jakości życia. W procesie wyboru, a wcześniej planowania strategicznego, akademicy mogą być bardzo pomocni. Już na pierwszym przykładzie widzimy, że współpraca ta odpowie na realne zapotrzebowanie, a nie kurtuazyjną próżnię. Mam również nadzieję, że fundusze unijne z nowej perspektywy jednak trafią do Polski, a wtedy będziemy w stanie zaproponować wiele pożytecznych projektów z zakresu komercjalizacji wiedzy, z pożytkiem dla rozwoju miast, uczelni i przedsiębiorców – podkreślała Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. 

materiały prasowe

Zmiana formuły

Formuła konwentu, który dotychczas odbywał się przy rektorze Politechniki Gdańskiej, a obecnie jest organizowany w ramach Związku Uczelni Fahrenheita (Politechnika Gdańska współtworzy go z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim), zakłada wymianę doświadczeń oraz współpracę środowiska naukowego i biznesowego. 

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu Gospodarczego Uczelni Fahrenheita i prezydent Pracodawców Pomorza.  

materiały prasowe

Uczelnie Fahrenheita zostały członkiem wspierającym obszar metropolitalny i tym samym dołączyły do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy – zaznaczał Canowiecki. 

Warto dodać, że przed posiedzeniem wielu zaproszonych gości odebrało nominacje na członków Konwentu Gospodarczego Uczelni Fahrenheita. W tym gronie znalazła się m.in. Anna Borkowska, dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. 

Podebatujmy

Głównym punktem konwentu była debata dotycząca współpracy środowiska naukowego i gospodarczego na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Poprzedziły ją wystąpienia ekspertów. Prof. Aleksander Orłowski z Politechniki Gdańskiej mówił o wyzwaniach współczesnych smart cities. Natomiast prof. Maciej Grzybek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał o zdrowiu publicznym i bioróżnorodności w starciu ze smart city. Z kolei dr Hanna Obracht-Prądzyńska z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła prelekcję pt. „Smart city dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców”. 

materiały prasowe

We właściwej debacie, którą moderował Krzysztof Kilian, wzięli udział: prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, Michał Glaser – prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prof. Piotr Lorens – architekt miasta Gdańska, Marta Siciarek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Adam Sudoł z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jakub Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska –dyrektorka Uczelni Fahrenheita. 

Konwent odbywa się podczas 10. edycji kongresu Smart Metropolia, podczas którego co roku podkreślamy, że podstawą smart city wcale nie są technologie, a ludzie. Mądre miasto to takie, które potrafi dyskutować i rozwiązywać problemy wspólnie ze swoimi mieszkańcami. Wyzwaniem jest, aby te pomysły wykorzystać i skoordynować – mówił Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

źródło: UM Gdynia

Poprzedni artykuł

Neuromarketing. Czy mamy się bać...?

Następny artykuł

Girls Do Engineering. Startuje kolejna edycja programu dla dziewcząt!

powiązane artykuły
Total
0
Share